Finans Nyhet

SEB:s Kinaindex indikerar stigande optimism

Taggar i artikeln

Kina SEB
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s China Financial Index, som mäter affärsutsikterna bland nordeuropeiska företags dotterbolag i Kina, steg till 55,8 under hösten förra året från 54,9 i maj.

Realtid.se

Det tyder på en ökad optimism efter den betydande nedgången våren 2022, som var kopplad till covid-19-låsningen av Shanghai. Eftersom höstundersökningen genomfördes innan Kina avslutade sin noll-Covid-strategi i december, kommer sentimentet sannolikt att fortsätta att förbättras. Det skriver banken i ett pressmeddelande.

Efter en nedgång i alla delindex i vårens mätning var det en blandad bild i höstens mätning. Vinstutsikterna förbättrades från 49,6 till 53,7, medan försäljningsutsikterna sjönk från 55,0 till 53,7. Jämfört med vårens mätning råder en försiktig optimism kring orderingången då färre företag räknar med att försäljningen minskar. Ändå rapporterade mindre än 50 procent av de undersökta företagen tillväxt i orderingång. Det finns också indikationer på att företagen blir mer försiktiga med investeringar, och stämningen ser ut att skifta till ett ”vänta och se”.

Även om det totala indexet förbättrades är trenden fortfarande i linje med vad som sågs i vårens mätning och sentimentet förblir dämpat med tanke på att en hel del osäkerhet kvarstår.

Annons

–Men med noll-Covid-strategin som nyligen har skrotats och den kinesiska regeringen har antagit en tydlig pro-tillväxt-attityd för 2023, har vi redan observerat en förändring i sentimentet bland utländska företag i Kina, säger Juliette Xue Lascoux, General Manager av SEB Shanghai i en skriftlig kommentar.

–Dessutom har många större städer i Kina redan gått igenom de första infektionsvågorna som förväntades komma efter att noll-Covid-strategin övergavs. Det betyder att Covid-relaterade störningar sannolikt kommer att minska och att optimismen sannolikt kommer att fortsätta att öka.

Störningar i försörjningskedjan var det största bekymret bland de som svarade under våren, och cirka 70 procent nämnde det som det främsta problemet då. Även om det fortfarande är ett stort problem, har andelen svarande som nämner det som sin största oro under hösten sjunkit till 24 procent.

Annons

Undersökningen visar också att oron för dataskydd och cybersäkerhet ökar i takt med att ny reglering är på gång, med farhågor för myndighetsinspektioner som hoppar från 5 procent på våren till 32 procent på hösten.

Annons