SEB: Trenden mot en bredare uppgång består

Taggar i artikeln

Investeringar SEB
Publicerad
Uppdaterad

SEB bedömer i sin Investment Outlook att världsekonomin undviker recession och i stort kommer tillbaka till historiskt tillväxtspår detta och nästa år. Banken räknar också med att bolagsvinsterna stiger i år och under 2025.

Realtid.se

– Vi förväntar oss fortsatt positiv avkastning från både aktier och räntor samt att trenden mot en bredare uppgång består. Resterande del av 2024 kommer enligt vår bedömning att präglas av en miljö med fallande inflation och successivt mindre restriktiva centralbanker, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office i en skriftlig kommentar.

Både för räntebärande placeringar och aktier ser SEB en möjlighet till positiv avkastning.  I modellportföljerna har banken fortsatt en moderat övervikt mot aktier. I de portföljer som inkluderar alternativa investeringar underviktar banken dessa till förmån för räntebärande placeringar.

Riskaptiten eller positioneringen bland investerare har stigit mycket sedan den senaste bottennoteringen i september 2022 men har ännu inte nått euforiska nivåer.

Annons

”Blir konjunkturförloppet såsom vi prognostiserar finns det goda förutsättningar att investerarkollektivet tar ytterligare ett steg upp på riskskalan,” skriver banken.

Annons