Finans Nyhet

SEB: Placerarnas riskaversion börjar släppa

Taggar i artikeln

SEB
Publicerad
Uppdaterad

Situationen med dubbla bromsmekanismer i form av konjunkturavmattning och fortsatt inflationsbekämpning med åtföljande stram penningpolitik ser ut att kunna lätta. Det skriver SEB i sin senaste Investment Outlook.

Realtid.se

SEB:s tolkning är att vi fortsatt är en sencyklisk fas med en prognostiserad mjuklandning framför oss. I denna fas brukar riskaptiten dämpas, då vinster pressas och andelen kredithändelser ökar, men situationen blir mer balanserad när styrräntesänkningar och tillväxtåterhämtning tar form. I denna miljö bedömer SEB att ett risknyttjande kring neutralläget är lämpligt.

– Fallande inflationstakt pekar på att centralbankerna kan tänkas påbörja räntesänkningar kring halvårsskiftet 2024, vilket gör att placerarnas riskaversion börjar släppa. Samtidigt är vårt huvudscenario en relativt kort och grund mjuklandning för global tillväxt. Dock ska vi ändå ta oss igenom denna sencykliska fas där det finns risk att avmattningen blir besvärligare än förväntat. Vi förordar därför en neutral risknivå i dagsläget då vi ser potentiella problem i det kortare perspektivet men goda möjligheter på medellång sikt, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office i en skriftlig kommentar.

Under året har SEB inte tillämpat recessionsportföljer utan hållit en bred riskspridning med en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Det gör att banken fått draghjälp av de stora amerikanska tillväxtbolagen och den starka dollarn, samt den i Sverige rådande positiva drivkraften från företag med lägre värdering än snittet. Successivt har SEB reducerat denna faktorexponering men har fortfarande en viss övervikt i de portföljer som inte är rena valueportföljer. Andelen företagsobligationer är något högre än i index. SEB överviktar räntebärande placeringar på alternativa investeringar och hedgefonders bekostnad i de mandat som har den sistnämnda tillgångsklassen. Illikvida investeringar kommer i många skepnader och har per definition en längre investeringshorisont, därmed utgör de utmärkta komplement till en traditionell portfölj, enligt SEB.

Annons

Annons