SEB ökade rörelseresultatet under Q4 – högre utdelning än väntat 

Taggar i artikeln

SEB
Johan Torgeby, vd och koncernchef SEB. Foto: TTJohan Torgeby, vd och koncernchef SEB. Foto: TT
Johan Torgeby, vd och koncernchef, SEB. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Banken SEB redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar ökande rörelseresultat jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Finwire

– Vi rapporterar ett solitt resultat med en avkastning på eget kapital som är i linje med vår långsiktiga strävan. Efter ett år av exceptionella makroekonomiska omständigheter börjar vi nu se en normalisering av vår operativa miljö. Den positiva resultateffekten, som vi sett tidigare under året, fortsatte att avta när räntorna började plana ut mot slutet av året. Vi fortsätter att verkställa vår affärsplan och utveckla verksamheten i enlighet med vår 2030-strategi, vilket är möjligt tack vare vår finansiella styrka, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

De totala intäkterna uppgick till 20 136 miljoner kronor (18 798), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 12 100 miljoner kronor (9 715), väntat 12 206 miljoner kronor.

Annons

Provisionsnettot blev 5 542 miljoner kronor (5 410), väntat var 5 604 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 7 130 miljoner kronor (6 757), analytikerkonsensus var 7 158 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 664 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna 506 miljoner kronor. Väntat var kreditförluster på 447 miljoner kronor.

Annons

Rörelseresultatet blev 11 267 miljoner kronor (9 558). Avkastning på eget kapital uppgick till 15,2 procent.

– Rörelseresultatet minskade med 13 procent i kvartalet jämfört med föregående kvartal, drivet av
lägre rörelseintäkter, högre kostnader och en ökning i förväntade nettokreditförluster, säger Torgeby.

Nettoresultatet blev 8 373 miljoner kronor (7 402), väntat var 8 735 miljoner kronor.

Annons

Styrelsen föreslår en utdelning med 8,50 kronor plus extrautdelning med 3 kronor. I fjol var utdelningen 6,75 kronor. Väntat var 10,01. Styrelsen har även beslutat att nyttja bemyndigandet från årsstämman 2023 för att påbörja ett aktieåterköpsprogram om 1,75 miljarder kronor, vilket kommer avslutas senast den 18 mars 2024.

De totala rörelsekostnaderna för 2023 var i linje med det valutajusterade kostnadsmålet på 27,0–
27,5 miljarder kronor.

-Under 2024 kommer vi att utveckla vår verksamhet genom ytterligare investeringar inom sparandeområdet och i vår teknologiska infrastruktur. Vi har ett kostnadsmål för
2024 på under eller lika med 29 miljarder kronor, säger SEB-chefen.

Annons