SEB i miljardaffär med Lufthansa

Taggar i artikeln

Lufthansa SEB
Publicerad
Uppdaterad

SEB Kort Bank AB, en aktör inom företagsbetalningar i Norden och ett helägt dotterbolag till SEB-koncernen, har ingått avtal med Lufthansa Group om att förvärva samtliga aktier i Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, en ledande aktör inom företagsbetalningstjänster.

Realtid.se

Tillsammans blir SEB Kort och AirPlus en ledande europeisk aktör inom företagsbetalningar. För en kontant köpeskilling på 450 miljoner euro kommer transaktionen att ge SEB Kort ytterligare skala, en stark position för ytterligare tillväxt i Europa samt en modern IT-plattform. Dessutom förväntas transaktionen resultera i synergier och kompletterar även SEB:s bredare ambitioner inom företagsaffären i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) och norra Europa. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi har följt AirPlus i många år och ser ett mycket bra strategiskt komplement till SEB Kort. Genom att gå samman kommer SEB Kort och AirPlus vara väl positionerade i den framtida företagsbetalningsmarknaden och kunna dra nytta av kompletterande styrkor, synergier och skalfördelar. Dessutom kommer transaktionen att stödja SEB:s bredare strategiska ambitioner inom företagsaffären i DACH-regionen och norra Europa, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef i en skriftlig kommentar.

– Vi är glada över att ha hittat en stark ny ägare från finansbranschen till AirPlus. SEB Kort tillför stor erfarenhet inom betalningsbranschen och har AirPlus-ledningens fulla stöd. AirPlus är mycket väl positionerat på marknaden och kan, som en del av en större finanskoncern, utnyttja sin potential bättre än i Lufthansa-koncernen, säger Remco Steenbergen, Chief Financial Officer för Lufthansa i sin presskommentar.

Annons

AirPlus erbjuder företagskonton, virtuella kort och företagskort till en diversifierad bas om cirka 53 000 företagskunder. AirPlus har idag cirka 1 100 anställda som hjälper kunder på fem kontinenter. AirPlus har en stark global position, med en särskilt stark närvaro i DACH-regionen och Europa, där företaget generar den största delen av sina intäkter. AirPlus har en modern IT-plattform efter att ha gjort betydande investeringar i sin IT-transformation under flera år. AirPlus totala intäkter uppgick till cirka 231 miljoner euro 2022.

SEB Kort är ett helägt dotterbolag till SEB-koncernen och en del av division Företag & Privatkunder, och har ungefär 600 anställda. SEB Kort jobbar inom företagsbetalningstjänster i Norden, såsom företagskort, företagskonton och co-brandsamarbeten. SEB Kort erbjuder även betalnings- och finansieringslösningar samt tillhörande tjänster till privatpersoner och företagskunder i Norden. SEB Korts totala intäkter uppgick till ca 2,2 miljarder kronor 2022.

– Marknaden för företagskort- och betalningar genomgår snabba förändringar som ett resultat av förändrat kundbeteende, ett föränderligt regelverk samt teknisk innovation som driver transformation. Detta skapar möjligheter och utmaningar för både etablerade och nya aktörer. Tillsammans har SEB Kort och AirPlus den nödvändiga expertisen, storleken och diversifieringen samt den moderna tekniska infrastrukturen för att dra nytta av framtida tillväxtmöjligheter på marknaden och för att driva vidareutvecklingen av en säker digital betalningsmarknad över hela Europa. Jag ser fram emot att välkomna AirPlus duktiga medarbetare såväl som dess många långvariga kunder till SEB Kort och SEB, säger Mads Krumhardt Enggren, vd för SEB Kort.

Annons

Finansiell påverkan
Den kontanta köpeskillingen för förvärvet är 450 miljoner euro och det förväntas påverka SEB:s kärnprimärkapitalrelation negativt med cirka 35-40 baspunkter vid slutförandet av transaktionen. Synergier kopplade till intäkter, finansiering och kostnader förväntas på medellång sikt stärka avkastningen på eget kapital för SEB-koncernen. Transaktionen förväntas vara positiv för nettoresultat per aktie under år ett exklusive implementeringskostnader och positiv för nettoresultat per aktie under år 2 inklusive implementeringskostnader.

SEB kommer att tillhandahålla ytterligare information i samband med slutförandet av transaktionen, vilket för närvarande förväntas ske under första halvåret 2024. Slutförandet av transaktionen är bland annat förbundet med vissa villkor samt myndighetsgodkännanden.

J.P. Morgan och SEB Corporate Finance agerade finansiella rådgivare och Freshfields Bruckhaus Deringer legal rådgivare till SEB och SEB Kort.

Annons

 

Annons