Finans Nyhet

SCB: Oförändrad lönsamhet inom näringslivet under årets första kvartal

Taggar i artikeln

Investeringar SCB
Publicerad
Uppdaterad

Näringslivets rörelseresultat ökade med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter. De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 18,6 procent medan lageromslaget uppgick till minus 14,2 miljarder kronor, samtliga i löpande priser.

– Lönsamheten inom näringslivet minskade kraftigt under 2023 och resultatet för det första kvartalet i år indikerar att lönsamheten har stabiliserats på denna lägre nivå. Rörelsemarginalen var i princip oförändrad jämfört med motsvarande kvartal i fjol, säger Sebastian Rask, samordningsansvarig för Ekonomisk statistik på kvartal i en skriftlig kommentar.

Förädlingsvärdet, vilket utgörs av näringslivets produktionsvärde minus dess insatsförbrukning, ökade med 1,5 procent under årets första kvartal. Produktionen minskade med 0,9 procent och insatsförbrukningen minskade med 2,1 procent. Till följd av att insatsförbrukningen minskat i större utsträckning än produktionen så har inputandelen, det vill säga insatsförbrukningens andel av produktionen, minskat från 66,6 till 65,8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 18,6 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Maskininvesteringar bidrog mest till uppgången, och stod för ett bidrag med 13,0 procent. Bostadsinvesteringar minskade jämfört med motsvarande kvartal i fjol och stod för ett negativt bidrag till den totala utvecklingen med 0,7 procent.

Annons

Näringslivets totala lagervärde ökade med 11,1 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal. Lagret av handelsvaror stod för den största förändringen med en positiv lagerinvestering på 11,0 miljarder kronor.

 

Annons