SCB: Fortsatt svagare arbetsmarknadsläge

Taggar i artikeln

Arbetsmarknad SCB
Publicerad
Uppdaterad

I april 2024 var 5 227 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,4 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa ökade med 87 000 och var 513 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter.

Realtid.se

Förändringen mellan april 2023 och 2024 för arbetskraften och sysselsatta kvinnor kan i viss mån vara överskattad. I april 2023 var arbetskraften och sysselsättningen för kvinnor på en relativt låg nivå. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

I april 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 740 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 90 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 739 000, vilket är en ökning med 87 000 personer. Antalet män i arbetskraften uppgick till 3 001 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,1 procentenheter och uppgick till 75,6 procent. Arbetskraftstalet var 73,4 procent bland kvinnor och bland män 77,8 procent. För kvinnor är det en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 738 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,6 procent.

Annons

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 227 000 i april 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 501 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 727 000 personer. Sysselsättningsgraden var 68,9 procent, och var bland kvinnor 67,0 procent och bland män 70,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 256 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,2 procent. Det är en ökning av andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader.

I april 2024 uppgick antalet anställda till 4 748 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 348 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 400 000. Antalet fast anställda ökade med 88 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 116 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 026 000, en ökning med 99 000, och antalet fast anställda män var 2 089 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 632 000 personer. För kvinnor var antalet 322 000, vilket är en minskning med 50 000 personer, och bland män uppgick antalet till 311 000.

Annons

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 750 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 097 000 fast anställda och 653 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2024 till i genomsnitt 165,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 158,6 miljoner per vecka.

Annons

I april 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 513 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 87 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 238 000 och antalet arbetslösa män var 275 000, vilket är en ökning med 51 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,7 procent för kvinnor. För män ökade arbetslösheten med 1,7 procentenheter till 9,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 155 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 65 000 kvinnor och 90 000 var män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 188 000. Det är en ökning med 44 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 26,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 131 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 481 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 167 000 och arbetslöshetstalet var 24,2 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2024 uppgick det till i genomsnitt 23,0 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 2,3 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 575 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Annons