Finans Nyhet

SAS pressar Transport

Publicerad

SAS är missnöjt med det nya Transportavtalet och pressar nu markservicebolagets knappt 1.000 anställda att i stället skriva på flygbranschens riksavtal.

Transportfacket tror inte att det blir billigare för SAS med riksavtalet.

Transportfacket har nu två veckor på sig att bestämma sig för att skriva på det så kallade riksavtalet. Annars kommer SAS att flytta över personalstyrkan till ett annat SAS-bolag eller lägga ut arbetsuppgifterna på ett konkurrerande bolag.

SAS skrev för drygt en månad sedan på ett nytt avtal för Transportmedlemmarna i SAS-gruppens dotterbolag, SAS Ground Services, som bland annat sköter lastning och lossning till SAS och en lång rad andra flygbolag.

Annons

Men det var under protest som SAS skrev under avtalet efter att Transport hotat med strejk. SAS försökte förmå Transport att skriva på riksavtalet, som alla andra markservicebolag har, och kasta den gamla avtalskonstruktionen, som kom till under monopolåren.

Men Transport vägrade och fick igenom sina krav. Samma dag som avtalet skrevs under varnade SAS-chefen Jörgen Lindegaard för att markservicebolaget skulle kunna säljas eller att verksamheten kunde läggas ut på något annat bolag.

Transport ställs nu inför tre alternativ, som alla kommer att leda till att medarbetarna i markservicebolaget på sikt kommer att omfattas av riksavtalet, vare sig de vill det eller inte.

Annons

Antingen accepterar de att byta till det mindre förmånliga riksavtalet eller så flyttas arbetsuppgifterna över till ett annat SAS-bolag, som har riksavtalet.

Den tredje lösningen är att SAS låter något konkurrerande markservicebolag, som också har riksavtalet ta över arbetsuppgifterna.

– Ur ett medarbetarperspektiv så hamnar vi på riksavtalet hur vi än gör. Så frågan är om man vill vara på riksavtalet i någon annans regi eller omfattas av riksavtalet i SAS Ground Services regi, säger bolagets vd Madeleine Raukas till TT.

Annons

– I en så pressad flygbransch där priserna går ner handlar det om vem som ska överleva. Då kan inget enskilt företag i flygbranschen tvingas ha ett högre avtal, jämfört med konkurrenterna.

Transportklubben på Arlanda har liten förståelse för SAS krav.

– Enligt våra egna beräkningar har vi svårt att se den ekonomiska vinningen för företaget, säger Conny Petrini, sekreterare på CFF Klubb 2.

– Vi tror inte att företaget gör sådana besparingar att det motiverar en sådan här bolagsomflyttning av personalen.

TT

Annons