Finans Nyhet

Samfundet rasar – advokatguide lanserad utan medgivande

Taggar i artikeln

Advokatsamfundet
Advokatguiden, Advokatsamfundet, Mia Edwall InsulanderAdvokatguiden, Advokatsamfundet, Mia Edwall Insulander
Mia Edwall Insulander är generalsekreterare för Advokatsamfundet. Foto (infälld bild): TT
Publicerad

Advokatguiden listar tusentals svenska advokater, deras kontaktuppgifter och typ av specialitet utan att de tillfrågats. Advokatsamfundet analyserar vilka rättsliga åtgärder som ska vidtas.

Realtid.se

Enligt samfundet innehåller sidan en rad rena felaktigheter, både vad avser uppgifter om enskilda advokater, kontaktmöjlighet till respektive advokat och annat, såsom att uppgifterna på hemsidan anges vara hämtade från ”tillsynsnämnden för advokatverksamhet”. Advokatsamfundet understryker att samfundet inte har något samarbete och inte heller aktivt tillhandahåller någon information till det företag som står bakom hemsidan.

Redan under förra året tog företaget bakom advokatguiden.se kontakt med Advokatsamfundet i syfte att skaffa sig tillgång till samfundets matrikeldatabas. Samfundet meddelade då företaget att syftet och grunden för upprättandet av databasen är den myndighetsutövning Advokatsamfundet utövar och att det bland annat av det skälet, men även med hänsyn till reglerna i dataskyddsförordningen, inte kunde komma ifråga att ge företaget någon sådan tillgång.

Advokatguiden ägs och drivs av Advokatguiden AS. Guiden startades av IT-grundaren och advokaten Erling Løken Andersen. Företaget har sin bas i Oslo och har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark.

Annons

– Advokatsamfundet kan nu konstatera att hemsidan ändå lanserats och att den beklagligt nog listar tusentals svenska advokater, sannolikt helt utan deras vetskap, och med vad som i många fall kan konstateras vara direkt felaktiga uppgifter, skriver samfundet.

Advokatsamfundet analyserar för närvarande vilka rättsliga och andra åtgärder som ska vidtas mot företaget bakom advokatguiden.se. Advokatsamfundet uppmanar även de advokater som ofrivilligt finns listade på advokatguiden.se och inte vill finnas med på sajten att kontakta företaget.

Som advokat kan man kontroll över sin profilsida för 5 900 kronor exklusive per år, men någon avpublicering finns inte med i guidens erbjudande.

Annons

– Normalt avpublicerar Advokatguiden ingen information, varken individuella advokatprofiler eller recensioner såvida det inte finns övertygande skäl till det, står det på hemsidan under ”vanliga frågor.”

Annons