Finans Nyhet

Samerådet svarar Bancos etikexpert

Publicerad

Bancos etikexpert Sasja Beslik anser att det handlar om politik och inte etik. Samerådet menar här i en replik att det handlar om brott mot internationell rätt.

I Realtid den 7 november 2005 avfärdar Sasja Beslik, chef för Bancos avdelning för etikanalys, Samerådets kritik beträffande Stora Ensos inblandning i avverkning av rennäringskänslig skog i Enare, nordfinland. Han menar att kritiken är politisk snarare än etisk och att konflikten gäller staten, snarare än Stora Enso. Slutsatsen är svårbegriplig.

Samerådet har anfört att Stora Enso medverkar till brott mot sameras skydd mot rasdiskriminering, samt mot rätten till egendom och kultur. Vi har listat en rad rättskällor till stöd för vår ståndpunkt och har hänvisat till uttalanden av judiciella organ i FN-systemet som bekräftar brott mot internationell rätt.

Vår kritik grundas på lag, inte politik, och är riktad mot Stora Enso och ingen annan. Endast när Stora Enso sökt politisera frågan och lägga över ansvaret på staten har Samerådet gjort vissa tillrättalägganden, då flera av bolagets påståenden innefattat sakfel.

Annons

Banco anger sig vara ”en av Sveriges ledande förvaltare av etiska fonder” som genom ”djuplodande analyser” försäkrar sig om att bolag där man investerar ”tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter”. Reklamen rimmar illa med ovanstående.

Beslik understryker dock att hans analys baseras på ett första intryck. Samerådet förutsätter att Banco utför en djuplodande analys av i vilken utsträckning Stora Enso beaktar samernas mänskliga rättigheter.

Uppdagas därvid människorättsbrott – i linje med FN:s tidigare slutsatser – utgår vi ifrån att Banco avvecklar sitt innehav i Stora Enso.

Annons

Mattias Åhrén

chef för avdelningen för mänskliga rättigheter i Samerådet och medlem i Samerådets styrelse

Annons