Säkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontroller

Taggar i artikeln

Debatt
Säkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontrollerSäkra byggarbetsplatser kräver oberoende kontroller
Jessica Löfström, ordförande för Ansvar Säkerhet, Inga-Britt Ahlenius, styrelseledamot för Ansvar Säkerhet och tidigare chef för Riksrevisionsverket, Klas Friberg, före detta myndighetschef för Säkerhetspolisen och Håkan Syrén före detta Sveriges överbefälhavare, senior rådgivare till Ansvar Säkerhet.
Publicerad
Uppdaterad

Byggbranschen behöver oberoende arbetsplatskontroller, skriver styrelsen för granskningsföretaget Ansvar Säkerhet.

Realtid.se

Nyligen kunde vi läsa i Aftonbladet om att 60 arbetare på Facebooks superbygge i Luleå går utan lön. I artikeln citeras Emanuel Smarada, 40, som säger: ”Min mamma är cancersjuk hemma i Rumänien, och helt beroende av min inkomst. Vi har blivit lurade.” Om Facebook hade haft en oberoende tredjepartsleverantör som granskat deras entreprenörer innan de hade fått tillträde till arbetsplatsen – och sedan kontrollerat löpande efterlevnad på dessa företag samt gjort arbetsplatskontroller – så hade förmodligen Emanuel fått sin lön och hans mamma fått pengarna som hon behöver till sin cancerbehandling.

I byggbranschen utnyttjas människor under närmast slavlika förhållanden och pengarna som tjänas på dem hamnar i kriminella organisationers fickor. Felet ligger inte hos gästarbetare, människor som Emanuel – som har sökt sig till Sverige för att få inkomst och ett bättre liv för sig själva och sin familj – och som vill bidra till samhället genom att arbeta och betala skatt men i stället blir utnyttjade. Och självklart vill inte heller seriösa beställare i vare sig privat eller offentlig sektor göda kriminaliteten. Dessa betalar i god tro för att få ansvarsfulla leveranser med skäliga villkor, men det har tidigare saknats en effektiv kontrollapparat som garanterar dem det.

För arbetsplatskontroller finns nu en ackreditering inom det som kallas ID06. Den har sjösatts, fungerar bra och fortsätter nu att utvecklas. Att de som granskar är oberoende och ackrediterade i enlighet med ID06-standarden är en garant för att skapa sund konkurrens i branschen och få bort kriminaliteten.

Annons

Som Peter Nilsson, verksamhetschef för ID06, har sagt: En ackrediterad partner borgar för att ”det finns kunskap, erfarenhet och förståelse för den kontrollprocess som ska utföras”. Ackrediteringen säkerställer att granskarna är oberoende och att kontroller sker utan föranmälan. Efterlevnad av lagkrav, regelverk och arbetsmiljöbestämmelser kontrolleras och att alla som är på arbetsplatsen också ska vara där, så att ingen utnyttjas illegalt. Det vi har kunnat se i våra kontroller är att det i upp till 30 procent av fallen inte är de godkända företagen som är på arbetsplatserna och vi har påträffat illegal arbetskraft på cirka var fjärde kontroll. Det visar hur viktigt det är med oanmälda arbetsplatskontroller. På alla byggarbetsplatser, i alla byggprocesser.

Många byggföretag har börjat att på ett bra sätt göra egna kontroller. Men om byggföretagen enbart på egen hand skapar egen intern granskning, kontroll samt efterlevnad- och uppföljningsverksamheter är risken att standarden kan komma att variera. Standarder är svårt för upphandlare att syna och risk finns att de byggföretagen med sämst standard och därmed dålig kontroll på underentreprenörer vinner upphandlingarna. Det är byggbranschen som måste ta ansvaret för granskningar av deras underentreprenörer och kontroller på byggarbetsplatserna – men granskningarna måste göras av oberoende parter. Byggföretagen bör självklart göra kontroller och därefter anlita tredjepartsleverantörer som kan säkerställa att de fått vad de lovats av underentreprenörerna.

En enkel men kraftfull förändring vore därför att i alla upphandlingar ställa krav på att ackrediterade granskningsföretag ska anlitas som en del av byggprocessen. Den offentliga upphandlingen av byggprojekt i Sverige är en omfattande del av den totala marknaden. En förändring där skulle skapa ett skifte som på sikt ger alla en och samma efterlevnadsstandard. Konkurrens skulle ske på lika, och lagliga, villkor. Vi skulle därmed inte riskera att parallella kontrollmetoder med olika kvalitet byggs upp.

Annons

De som granskar behöver vara oberoende från byggföretagen och ackrediterade i enlighet med ID06-standarden. Det är en garant för att få bort det moderna slaveriet i byggbranschen, få ett slut på finansiering av östeuropeisk maffia och skapa sund konkurrens mellan alla seriösa företag i branschen.

Då kan vi också återuppbygga det anseende som branschen förtjänar.

Därför är vår fråga till civilminister Erik Slottner: När kommer det att införas krav i byggupphandlingar på externa granskare som är ackrediterade i enlighet med ID06:s branschstandard?

Annons

Jessica Löfström
Ordförande för Ansvar Säkerhet

Inga-Britt Ahlenius
Styrelseledamot för Ansvar Säkerhet och tidigare chef för Riksrevisionsverket

Klas Friberg
Före detta myndighetschef för Säkerhetspolisen

Håkan Syrén
Före detta Sveriges överbefälhavare, senior rådgivare till Ansvar Säkerhet

Annons