Frank Schui Safello
Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello. Foto: Safello
Fintech

Safello: ”Konsumenten ska kunna fatta egna ekonomiska beslut”

Safellos vd Frank Schuil instämmer med FI:s varning om att konsumenterna bör skyddas vad gäller köp av kryptotillgångar. Samtidigt bör de kunna fortsätta fatta egna beslut. 

Uppdaterad 2021-02-22
Publicerad 2021-02-22

Finansinspektionen, FI, gick under måndagen ut med en kraftig varning för köp av finansiella produkter med underliggande kryptotillgångar. Myndigheten anser bland annat, efter en kartläggning av sådana produkter i Sverige, att dessa är olämpliga ”för de flesta – om inte alla konsumenter”. Detta med anledning av att det saknas konsumentskydd för de underliggande kryptotillgångarna, att de är svåra att värdera, i och med att de saknar ett inneboende värde, samt att de är volatila, skriver FI.

Frank Schuil, vd för kryptohandelsplattformen Safello, instämmer i att köp av kryptotillgångar är komplexa och kräver försiktighet bland konsumenterna. Samtidigt bör dessa fortsatt kunna fatta egna beslut, anser han.

– Den tillhörande risknivån för komplexa kryptovalutatillgångar är svårare att bedöma för genomsnittskonsumenten. Vi rekommenderar starkt våra kunder att utbilda sig innan de fattar något investeringsbeslut och att endast använda reglerade enheter i säkra jurisdiktioner för sina transaktioner, säger Frank Schuil till Realtid, och fortsätter: 

– Vår övertygelse är att konsumenten ska skyddas samtidigt som man behåller sin rätt att fatta sina egna ekonomiska beslut, säger han.

Hur ser du på nivån av konsumentskyddet idag? 
– Historiskt sett har det största problemet varit bristen på tydlig reglering för att kunna införa adekvata skyddsåtgärder. Denna brist har hjälpt dåliga aktörer att blomstra och hindrat bra aktörer att segra. Det har hindrat traditionella finansinstitut från att komma in på marknaden och gjort det svårt för konsumenterna att skilja mellan bra och dåliga aktörer. 

Safello har arbetat med just detta, det vill säga att tillhandahålla en säker startpunkt för kryptovalutor trots dessa begränsningar, sedan starten för åtta år sedan, säger Frank Schuil. 

– Med detta sagt förbättras regleringen och EU-lagstiftningen utvecklas för att undvika regleringsarbitrage inom EU. Detta tar naturligtvis tid, som det gjorde med internets framsteg. Och dåliga aktörer är de första som utnyttjar sådana gråzoner. Som ett reglerat finansinstitut sedan 2013 kommer vi att fortsätta att göra allt för att föra utvecklingen vidare.

Ett av problemen som FI pekar ut är den marknadsmanipulation som kan ske på grund av att handelsvolymen inom kryptohandel präglas av egenhandel. Enligt FI, som hänvisar till Forbes, bestod så mycket som 95 procent av handelsvolymen inom kryptohandel av egenhandel i april 2019. Vidare har FI noterat att kryptotillgångar blivit mer vanligt förekommande i investeringsbedrägerier. 

Kryptomarknaden fortsätter samtidigt att mogna och kryptovalutabrott står för en försvinnande liten andel av transaktionsvolymen, menar Schuil.

– Det bör noteras att det totala kryptovalutabrottet föll 2020 till endast 0,34 procent av den totala transaktionsvolymen och att marknaden som helhet mognar, säger Frank Schuil.

Med hänsyn till din föregående kommentar, känner du att varningen är oproportionerlig i förhållande till problemets storlek?

– Den del av kommentaren som rör den olagliga aktiviteten ska ses mot bakgrund av procentandelen av den totala volymen. Anmärkningen om penningtvätt och finansiering av terrorism ger en mer negativ bild av vår bransch än vad som observeras i verkligheten. Dessutom är vi som finansinstitut reglerade av Finansinspektionen och arbetar enligt AML5-direktivet och bekämpar aktivt sådan verksamhet, säger Frank Schuil.

FI: Stärkt konsumentskydd och eventuella ingripanden

I sin kartläggning säger FI att myndigheten kommer att fortsätta att följa marknaden noga och även överväga ingripanden vid behov. 

– Om vår fortsatta analys visar att det finns ett ökat hot mot investerarskyddet, kräver det sannolikt att konsumentskyddet stärks genom att ytterst lagstiftaren vidtar åtgärder. I den utsträckning som företag står under FI:s tillsyn kommer vi att överväga ingripanden, skriver FI.

Sverige står idag för en stor andel av handeln av så kallade trackercertifikat, något som FI definierar som en investeringsprodukt, där certifikatet exakt följer den underliggande tillgången. Dessa anser FI är komplexa och förknippade med en hög risk för konsumenter.

Trackercertifikat Finansinspektionern
Källa: Finansinspektionen

 

Platsannonser

Logga in