Safello gör omvänd vinstvarning

Taggar i artikeln

Safello
Emelie Moritz, vd Safello.Emelie Moritz, vd Safello.
Emelie Moritz, vd Safello.
Publicerad
Uppdaterad

Safello publicerar en omvänd vinstvarning till följd av preliminär positiv EBITDA om 4,7 miljoner kronor Q1, motsvarande en ökning om 224 procent jämfört med Q1 2023, respektive 4 500 procent jämfört med Q4 2023, och ett preliminärt rörelseresultat om 4,7 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 58 procent jämfört med Q1 2023, respektive 103 procent jämfört med Q4 2023.

Realtid.se

Bolaget väljer att publicera detta preliminära resultat på grund av denna starka ökning i EBITDA och rörelseresultat under det första kvartalet 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till resultatökningen under det första kvartalet 2024 är huvudsakligen ökade intäkter hänförliga till uttagsavgifter (avgifter för överföring av kryptovaluta från plattformen) och transaktionsavgifter, kopplade till den starka prisutvecklingen på bitcoin och andra kryptotillgångar.

Det första kvartalet har historiskt varit ett av de starkare kvartalen på årsbasis påverkat av säsongsvariationer. Bolagets resultat är därtill starkt kopplat till rådande marknadsläge för kryptotillgångar vilket även kommer att gälla fortsatt och kan leda till fluktuationer i bolagets resultat mellan kvartalen, utöver säsongsvariationer. Säsongsvariationer, samt att såväl Q1 2023 som Q1 2024 präglades av en stark kryptomarknad är huvudskälen till att resultatet för Q1 2024 skiljer sig markant jämfört med framförallt Q4 2023.

Annons

Nettoomsättningen under första kvartalet 2024 uppgick preliminärt till cirka 193,1 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 40 procent jämfört med Q1 2023, respektive 12 procent jämfört med Q4 2023.

Bolagets kvartalsrapport för Q1 kommer att publiceras den 17 maj 2024, som tidigare kommunicerats.

Annons