Finans Nyhet

Så säkrar du äldreboendet

Publicerad

”Behövande” blev eliten ur adel, kyrka och riksdag.

Stiftelsen skulle hjälpa behövande, bildade ålderstigna kvinnor med bostad.

I stället har de 23 lägenheterna gått till styrelsens egna familjer med nätverk inom adeln, kyrkan och politiken. Det skriver Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra.

Bland hyresgästerna i den exklusiva fastigheten där Sibyllegatan korsar Karlavägen på Östermalm i Stockholm märks moderata tidigare riksdagsledamöterna Elisabeth Fleetwood och Birgitta Wistrand, personer från de adliga ätterna Kuylenstierna, Hammarskiöld och D’Otrante.

Annons

Barbro Hedvall, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter, har också fått en lägenhet här.

Anna Florence Emilia von Wernstedt, född Hultenheim, skrev i sitt testamente 1954 att hennes hus, gods och förmögenhet skulle gå till ”behövande”.

Det skulle personer från Riddarhuset, Fredrika Bremerförbundet och Svenska Diakonissällskapet borga för i styrelsen för Hultenheim-Wernstedska stiftelsen.

Annons

Hon skrev också att ”ändring av stiftelsens syfte eller ändamål får ej ske”.

Men styrelsen har tagit bort ordet ”behövande” ur stadgarna och lagt till att lägenheterna ska gå till medlemmar i de egna organisationerna.

En sådan ändring kan Kammarkollegiet godkänna, men bara om stiftelsen kan bevisa att det inte finns några ”behövande”.

Annons

Enligt stiftelsens ordförande Carl Henric Kuylenstierna kan ”behövande” fortfarande få förtur till lägenheterna.

Men han är förvånad över att länsstyrelsen upptäckt att stadgarna förändrats. Det kände han inte till.

– Vi har följt samma ändamål och stadgar som tidigare styrelser och inte vetat att det har funnits några andra stadgar, säger han till Hem & Hyra.

Nu ska länsstyrelsen kontrollera om stiftelsens styrelse brutit mot sina egna stadgar. Länsstyrelsen kan döma stiftelsen till böter och lägga sig i vilka som får lägenheterna och vilka som får sitta i styrelsen.

Annons