Finans Nyhet

Så maximerade EQT vinsten

Publicerad

<pufftextlänk>Ett bra köp, lyckade investeringar, låg ränta och ett stort intresse från marknaden den senaste tiden ligger bakom Investorägda EQT:s lyckade försäljning av Comhem.</pufftextlänk> Vinsten landar på 7 miljarder kronor. Men analytiker tvekar till att köparna, Providence Equity Partners och Carlyle Group kan få ut mer av bolaget.

EQT köpte Comhem juni 2003 av Telia för 2 miljarder kronor. Telia var under den här tiden piskad att göra sig av med bolag inom koncernen och EQT fick ett bra pris. Efter bara två år säljs nu bolaget för över 10 miljarder kronor. Borträknat från investeringar på runt en miljard så har EQT gjort en vinst på hela 7 miljarder kronor.

– Det här är en av de bästa investeringarna som vi har gjort. När vi köpte bolaget var lönsamheten låg, men vi såg potential i bolaget, säger Johan Hähnel, informationschef för EQT.

Hur har ni kunnat få upp värdet i bolaget på så kort tid?

Annons

– Vi tillsatte en branschkunnig ledning med Gunnar Asp i spetsen och utvecklade en affärsplan. Investeringsbehovet var ganska stort i Comhem. Sammanlagt landade notan på en miljard kronor i modernisering och utbyggnad av infrastruktur för bredband och telefoni. Dessutom genomfördes ett omfattande åtgärdsprogram för bland annat kundhantering. Stora resurser har lagts på att utveckla erbjudandet från att enbart erbjuda kabel-tv till att också omfatta bredband och ip-telefoni, säger Johan Hähnel.

Förutom investeringar har marknaden visat ett allt större intresse för bredbandsbolag av det här slaget. Räntorna har varit låga och priserna trissats upp.

Men det finns risker med köp som görs av många riskkapitalbolag. Oftast sker köpen i en så kallad Leverage Buyout, det vill säga köp som finansieras genom en mycket hög skuldsättning och lite eget kapital, där räntorna på lånen betalas med det köpta företagets eget kassaflöde.

Annons

– Även om Comhem har haft en snabbt tillväxt de senaste åren så är det inte säkert att Providence Equity Partners och Carlyle Group kan räkna med att bolaget lever upp till avkastningskraven. Bredband är hett och företaget kan utvecklas ytterligare. Samtidigt är konkurrensen i dag väldigt hård, säger Håkan Persson, telekomanalytiker på Kaupthing.

En annan analytiker som Realtid.se talat med ifrågasätter prislappen.

– Vi tycker att bolaget är för högt värderat. Om Comhem är en sådan bra affär varför behöll EQT inte bolaget. Risken när olika riskkapitalbolag köper varandras bolag är att det inte längre finns så stor vinst att hämta. Affären bygger på att bolaget ska ha väldigt höga intäkter eftersom köpet är gjort genom hög belåning och lite kapital. Nu höjs räntorna på många platser vilket innebär en stor risk för ytterligare kostnader. Även om räntorna vid köpet är bundna, säger analytikern som valt att vara anonym.

Annons

Varför behöll ni inte Comhem om det fanns så stor potential?

– De förändringar som vi planerade vid köpet av Comhem har gått snabbare än förväntat. Under den här tiden har vinsten före skatt och avskrivningar tolvfaldigats från 59 miljoner kronor 2002 till ett förväntat resultat 2005 på över 700 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 20 procent per år. Den plan vi hade från start har vi nu följt och det är dags för investerarna att få tillbaka från sin avkastning, säger Johan Hähnel, på EQT.

Kan Providence Equity Partners och Carlyle Group få ut något mer av bolaget?

– Det kan de säkert. Det finns en stor potential i Comhem.

Annons