Savr med Daniel Aarenstrup utmanar de traditionella fondtorgen. Bild (montage): Savr.
Savr med Daniel Aarenstrup utmanar de traditionella fondtorgen. Bild (montage): Savr.
Morgonsvepet

Riskkapitalister startar fondtorg

Morgonsvepet tisdag: Riskkapitalister startar fondtorg, Handelsbankens CFO lämnar och Sverige är på väg mot sämre konjunktur.

Uppdaterad 2019-11-12
Publicerad 2019-11-12

Riskkapitalister startar fondtorg
Finansteknikbolaget Savr startar nu ett fondtorg, som backas upp av ett 20-tal svenska riskkapitalister. ”Vi vill bryta upp den rådande priskartellen inom fonder”, säger vd Daniel Aarenstrup. Samtliga fondprovisioner ska betalas tillbaka till spararna i stället för att behållas som en ersättning för distribution. Grundarna är Daniel Aarenstrup och Hannes Arthursson och bolagets ordförande är affärsängeln Krister Sundling. 

Handelsbankens CFO lämnar
Rolf Marquardt, Chief Financial Officer (CFO) i Handelsbanken, lämnar sin befattning den 31 mars 2020. Han kvarstår som CFO och ingår i koncernledningen fram till dess och kommer därefter att fortsätta vara anställd i Handelsbanken. Rekryteringen av hans efterträdare inleds omgående.

Sverige är på väg mot sämre konjunktur
En betydligt sämre omvärldskonjunktur gör att tillväxten i svensk utrikeshandel minskar. Samtidigt blir konkurrensen allt tuffare. När exportmarknaderna växer långsammare påverkas investeringar och näringslivets produktion negativt.  Som en följd håller svensk konjunktur på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,3 procent 2021. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos. "Samtliga indikatorer i Sverige pekar nedåt. Vi ser en väsentligt svagare konjunkturutveckling och en stigande arbetslöshet", säger Svenskt Näringslivs chefekonom Bettina Kashefi.

SEB spår lägre BNP-tillväxt
Den svenska ekonomin saktar in. SEB väljer därför att skruva ner BNP-prognosen. Prognosen för BNP-tillväxten för helåret 2019 skrivs ner till 1,2 procent jämfört med 1,5 procent som banken förutspådde i septemberrapporten. Prognosen för BNP-tillväxten år 2020 skruvas ned 0,1 procentenheter till 1,2 procent. Tillväxten för 2021 ligger oförändrad på 1,7 procent.Det framgår av bankens konjunkturrapport. 

Trump skjuter upp biltullarna mot EU
Donald Trump väntas skjuta upp införandet av biltullar mot EU i ytterligare sex månader innan deadline för beslutet går ut på onsdag, uppger källor. Senast i maj sköt Donald Trump upp införandet av fordonstullar mot EU i sex månader och den perioden löper ut på onsdag.

Pandox förvärvar hotellfastighet för 61 miljoner euro
Fastighetsägaren Pandox har ingått avtal om förvärv av Maritim Hotel med 316 rum i centrala Nürnberg, Tyskland. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 61 MEUR inklusive stämpelskatt och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter. Hyresgäst är Maritim Hotels och hotellet väntas bidra med cirka 3,2 MEUR i driftnetto 2020, mätt i årstakt. Förvärvet förväntas slutföras i det första kvartalet 2020 och hotellet kommer att redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning.

Platsannonser

Logga in