Finans Nyhet

Rikshem köper i Norrköping för 1,3 miljarder

Publicerad

Bostadsbolaget köper Malmstaden Borgs bestånd som består av 2.249 lägenheter.

Realtid.se

Fastigheterna omfattar totalt 165.00 kvadratmeter och ligger i City, Haga, Ektorp, Skarphagen, Vilbergen och Hageby.

Rikshem har idag 10.000 bostäder till ett sammanlagt värde av 9,2 miljarder kronor.

Under de närmaste fem åren är planen att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 25 miljarder kronor.

Annons

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

Annons