FinansNyhet

Resurs vinst pressades av engångskostnader

Resurs Bank, FinansinspektionenResurs Bank, Finansinspektionen
Publicerad
Uppdaterad

Nischbanken Resurs Holding redovisar minskande intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Finwire

Rörelseresultatet minskade under perioden och tyngdes av engångskostnader. Justerat för detta var resultatet stabilt.

De totala intäkterna uppgick till 773 miljoner kronor (777). Kreditförlusterna uppgick till 178,9 miljoner kronor (178,7).

Rörelseresultatet blev 224 miljoner kronor (275). Justerat rörelseresultat var 274 miljoner (275). I det ojusterade resultatet ingår engångskostnader i form av avgift till Finansinspektionen om 50 miljoner kronor.

Annons

Nettoresultatet blev 165,4 miljoner kronor (217,8). Resultatet per aktie blev 0,81 kronor (1,07).

Justerat nettoresultat och justerat resultat per aktie var 215 miljoner (281) respektive 1,06 kronor (1,07).

”Under det andra kvartalet har det varit hög aktivitet på alla våra marknader. Låneboken ökade med 11 procent jämfört med föregående år och vi hade en god tillväxt i båda våra segment. Under det andra kvartalet har vi förlängt vårt partnerskap med Ellos Group AB och förvärvat Hemma Sverige AB:s verksamhet och plattform för gröna lån till energiinvesteringar i hemmet”, uppger vd Nils Carlsson.

Annons
Resurs, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Intäkter773777-0,5%
Kreditförluster-178,9-178,7
Rörelseresultat224275-18,5%
Nettoresultat165,4217,8-24,1%
Resultat per aktie, kronor0,811,07-24,3%
Annons