En nordisk konsolidering kan mycket väl komma att börja i Norge med flest små nischbanker, säger Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson. Foto: Resurs Holding
En nordisk konsolidering kan mycket väl komma att börja i Norge med flest små nischbanker, säger Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson. Foto: Resurs Holding
Bank

Resurs Holdings vd: “Branschen kommer konsolideras”

Det kommer en konsolidering av nordiska nischbanker, drivet av ökad konkurrens och större krav på investeringar, säger Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson. 

Uppdaterad 2019-09-21
Publicerad 2019-09-19

– Vi tror att det kommer att ske en konsolidering i branschen. Det är en väldigt lönsam bransch med många aktörer. Vi känner av det i form av en viss marginalpress över tid, säger Kenneth Nilsson i en intervju med Realtid.  

Kombinationen av att det krävs allt större investeringar i produktutveckling och för att möta regulatoriska krav samt den ökade konkurrensen är huvudskälen till att Resurs räknar med att det kommer en konsolidering av branschen.

Resurs Holding, som erbjuder betallösningar, privatlån och försäkringsprodukter inom detaljhandeln i Norden, har märkt en ökad konkurrens under lång tid. 

– Konkurrensen har ökat betydligt under senare tid. Det är betydligt fler aktörer än för tio år sedan och ännu fler än för 20 år sedan. Konkurrensen är tuff, men vi räds den inte utan jag tycker att vi hävdar oss bra, säger Kenneth Nilsson. 

Det har talats allt mer om konsolidering av branschen sedan förra året, men ännu har inga större grepp tagits. 

Nordic Capital köpte tillsammans med Sampo i somras 17,5 procent i Bank Norwegian, ser du det som början på en konsolidering?

– Jag är osäker på om det är början på en konsolidering men vi vet av egen erfarenhet att Nordic Capital sällan gör investeringar utan att ha en långsiktig plan, säger Kenneth Nilsson.

Han syftar på att Nordic Capital tidigare i år sålde av sitt sista innehav i Resurs Holding, sju år efter sin investering. Nordic Capital äger även nischbanken Nordax tillsammans med Sampo sedan förra året. 

Vid en konsolidering av branschen, är Resurs Holding köpare eller säljare?

– Det är en fråga för styrelsen och ägarna, men vi tror inte att vi kommer att stå utanför i alla fall. Vi tror att det kommer en konsolidering. När, var och hur är vi osäkra på men att den kommer är vi ganska säkra på. 

Har ni börjat titta på potentiella förvärv? När kan en konsolidering ske? 

– Vi tittar inte på något specifikt men håller förstås koll på marknaden som helhet. Konsolidering kan ske när som helst. Det skulle förvåna mig om det inte förs diskussioner på sina håll. Vi är själva inte involverade i någonting just nu men det kan hända nu eller om några år.

Hur kan en konsolidering ta sig uttryck?

– Ingen har riktigt påbörjat konsolideringen ännu. Norge är den marknad som har flest små konsumentlånebanker. Det vore inte otroligt att det är där konsolideringen börjar. Vi ser att en del har ekonomiska utmaningar, det vore inte orimligt att se någon form av konsolidering där, säger Kenneth Nilsson.

Även inom finansiering till butiker och detaljhandlare är det mycket möjligt att det kommer att ske någon form av konsolidering, tillägger Nilsson.

Resurs Holding har inga direkta huvudkonkurrenter för koncernen som helhet, enligt Nilsson. Inom privatlån nämner han Nordax, Komplett, Bank Norwegian, Collector, Santander och TF Bank som konkurrenter, medan bolaget inom betallösningar möter bolag som Klarna, Collector, Santander och TF Bank. 

Resurs Holding, som börsnoterades våren 2016, har familjen Bengtsson som största ägare med nära 30 procent av aktiekapitalet. Det sedan Nordic Capital efter noteringen successivt har sålt hela sitt tidigare innehav.

Resurs beskriver sig som ledande inom den växande konsumentkreditmarknaden i Norden.  

Sverige är den största marknaden följt av Norge, medan Danmark och Finland är bolagets minsta marknader. 

Sverige växer med tvåsiffriga tal, medan Danmark och Finland med klart mindre volym växer procentuellt snabbare än så, uppger Nilsson.

Varför växer ni så mycket i dessa tre länder?

– I grund och botten är det fokuseringen på vår affärsmodell. Vi är noga med att hålla oss till vår nisch, vi erbjuder lojalitets- och säljfrämjande lösningar inom detaljhandeln och säljer på den databas som vi bygger våra krediter. Det fortsätter vara en framgångsfaktor, säger Kenneth Nilsson.

Norge har varit trögt en tid på grund av lagförändringar men det har enligt Kenneth Nilsson "börjat räta ut sig".

– Tidigare föreskrifter i Norge har blivit lag och vi var ganska snabba att anpassa oss till detta, medan flera av våra konkurrenter inte var det. Det påverkade oss negativt. Det har varit en tuff omställning, säger Kenneth Nilsson. 

I maj trädde ny norsk lagstiftning i kraft med syftet att begränsa möjligheterna till nya lån till konsumenter, med bland annat tak för storlek och pris. Nilsson säger att den ändrade lagstiftningen i Norge har fått avsedd effekt och nu är det lika många som slåss om en mindre marknad. 

– Vi växer inte som tidigare men på ett sätt som jag känner är långsiktigt hållbart, säger Kenneth NIlsson. 

Tillväxt för er i Norge framöver?

– Jag tror på strax under 10 procent. Marknaden står i princip stilla men vi tar marknadsandelar, vi har ett bra erbjudande. 

Hur mycket räknar du med att hela bolaget ska växa framöver?

– Vi har som prognos att vi ska växa över 10 procent och jag ser ingen anledning till att det ska vara någon förändring på det. De senaste åren har vi vuxit betydligt mer än 10 procent och jag ser ingen avmattning under överskådlig framtid.  

Ett nyckeltal för Resurs är den så kallade NBI-marginalen – rörelseintäkter för bankverksamheten med avdrag för kreditförluster, i förhållande till utlåningen till allmänheten. Målsättningen är att marginalen ska vara i linje med de senaste årens nivå, vilket innebär cirka 10-12 procent. 

Ni har haft problem att nå ert finansiella mål för marginalen, tror du att ni kommer att klara det framöver?

– Vi har ett antal finansiella mål, hög lönsamhet långsiktigt är det viktigaste. Just nu är det press på NBI-marginalen men vi överlevererar på alla andra finansiella mål så vår totala lönsamhet är oförändrat hög. Vad gäller NBI-marginalen är det första gången på tre år där vi har ett mål som vi inte levererar på, säger Kenneth Nilsson.  

– Just nu ligger vi under målet på marginalen men vi ser generellt positivt på alla andra finansiella mål framöver. Men vi ger ingen prognos för om och när vi kommer att nå marginalmålet. 

Nilsson säger att han inte är orolig för framtida kreditförluster, även om det skulle komma en kraftigare konjunkturnedgång. Sedan 1990 har Resurs haft stabila kreditförluster, mellan 2 till 3 procent av utlåningen vilket också är bolagets finansiella mål. 

– Under finanskrisen 2008 var vi en av de banker som kom bäst ur krisen, vi hade en svag ökning av kreditförlusterna under några få månader. Vi hade i god tid bromsat in vår utlåning, säger Kenneth Nilsson. 

Nischbanken skriver i sin årsredovisning att det finns betydande synergier mellan de tre affärssegmenten och att med databasen med cirka 6 miljoner kunder skapas stora möjligheter till korsförsäljning av erbjudanden som kreditkort, privatlån och försäkringar. 

Kenneth Nilsson säger att bolaget inte kvantifierar synergierna men att databasen också innebär bättre möjlighet att prissätta risk och ger lägre anskaffningskostnad när en befintlig kund köper flera produkter. 

– Databasen ger också synergier i form av att de olika områdena delar på kostnader för regelefterlevnad och riskhantering, säger Kenneth Nilsson.

 

Platsannonser

Logga in