Bank

Resurs bank granskas av FI

Nyligen stod det klart att Resurs bank rustar för börsnotering. Nu granskas banken i ett sanktionsärende av Finansinspektionen. Den kan under flera år ha gett en felaktig bild av sin kapitaltäckning till myndigheten.

Publicerad 2016-04-22

Under arbetet med att ta Resurs bank till börsen upptäckte bankens storägare Nordic Capital och familjen Bengtsson att bankens kapitaltäckning kan ha beräknats på felaktiga grunder och därmed redovisats felaktigt för Finansinspektionen (FI).

Det framgår av prospektet, enligt Dagens Industri.

Felet uppges bestå i att Nordic Capitals ägarbolag Cidron, som äger 50 procent av Resurs bank, inte ingick i beräkningsunderlaget för kapitaltäckningen. I efterhand har bolaget kommit fram till att Cidron borde ha ingått – vilket skulle ha fått till följd att bolaget inte skulle ha klarat kapitaltäckningskravet mellan hösten 2012 och hösten 2015.

FI har inlett ett sanktionsärende mot Resurs bank med anledning av frågetecknen kring redovisningen av kapitaltäckningen.

Huruvida ett faktiskt fel har begåtts av Resurs bank vet banken änny inte, enligt IR-chefen Gunilla Wikman.

Platsannonser

Logga in