Finans Nyhet

Rekordhöga skadenivåer för If – 100 Mkr om dagen

Taggar i artikeln

IF
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Ifs resultat ökar, totalkostnadsprocenten minskar och förnyelsegraden är fortsatt hög. Samtidigt når skadeutbetalningarna en ny rekordnivå. If betalar över 100 miljoner kronor om dagen i skadeutbetalningar.

Realtid.se

– När vi rensar för finansiellt resultat så ser vi en stabil, god utveckling. Resultatet i försäkringsaffären växer med 17 procent, och samtidigt är förnyelsegraden god. Vår tillväxt är stabil, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud i en skriftlig kommentar.

If har under flera år sett inkrementella förbättringar på en rad centrala områden. Den utvecklingen fortsätter. Resultatet förstärks, totalkostnadsprocenten förbättras till 82,4 och premieinkomsten ökar med 6,1 procent.

Resultatet är därför gott, trots att antalet skador är högre än någonsin. If har för första gången passerat 100 miljoner kronor per dag i utbetalningar.

Annons

Förutom en all-time-high-nivå på skadeutbetalningar pressas resultatet av en svag nybilsförsäljning, framför allt i Sverige, och av fler vinterskador än normalt. Samtidigt är antalet stora skador lägre än förväntat vilket påverkar resultatet positivt.

2023 börjar If rapportera resultat enligt de nya redovisningsstandarderna IFRS 17 och IFRS 9. För jämförbarhet har samma period föregående år räknats om i enlighet med IFRS 17. Däremot har inte kapitalförvaltningens resultat räknats om enligt IFRS 9.

Koncernresultat för första kvartalet 2023
Totalkostnadsprocenten för första kvartalet är 82,4 (83,9 procent under Q1 2022).
Resultat från försäkringstjänster för kvartalet är 2 428 MSEK (2 062)
Premieinkomst under kvartalet var 22 033 MSEK (20 164)
If har totalt en premietillväxt på 6,1 procent för kvartalet jämfört med samma period 2022.
Finansiellt resultat under första kvartalet var 1 400 MSEK (3 143).

Annons

Det svenska resultatet
Premieinkomsten växer med 3,8 procent på den svenska marknaden, jämfört med Q1 2022. Tillväxten är starkast i affärsområde Företag. Resultatet är något sämre än första kvartalet 2022, och pressas av den fortsatt svaga nybilsförsäljningen. I Sverige sjönk nybilsförsäljningen med 9 procent under perioden.

Premieinkomsten under första kvartalet var 5 759 MSEK (5 496 MSEK under Q1 2022)
Resultat från försäkringstjänster landade på 899 MSEK (948 MSEK)
Totalkostnadsprocenten för Q1 var 80,4 (78,2)

Annons