Finans Nyhet

Rekorddyrt år för försäkringsbolagen

Publicerad
Uppdaterad

De kommer att bli fler och värre – stormarna, orkanerna och översvämningarna. Detta år blir det dyraste skadeåret hittills för världens försäkringsbolag.

Olle Blomkvist

Inget tyder på att trenden med fler väderkatastrofer kommer att brytas. Växthuseffekten och uppvärmningen av haven leder till mer extremt väder, inte bara med värre stormar, orkaner, regn och översvämningar utan också mer torka. De stora naturkatastroferna har ökat de senaste 50 året.

Det konstaterar Ernst Rauch från Munch Re, världens största återförsäkringsbolag, där han är chef för avdelningen som analyserar storm-, väder- och klimatrisker. Han medverkade på torsdagen vid ett seminarium som skadebolaget If arrangerat.

I USA beräknas orkanen Katrina komma att kosta försäkringsbolagen 35 miljarder dollar, nästan lika mycket som försäkringsbolagens förluster under hela 2004. De ekonomiska förlusterna totalt efter Katrina beräknas till över 100 miljoner dollar.

Annons

Det har lett till diskussioner i USA om höjda försäkringspremier.

Stormen Gudrun beräknas ha orsakat skador för 4,2 miljarder kronor i Sverige och för 8,5 miljarder totalt. För If betyder det utbetalningar på cirka 800 miljoner kronor. Men chefen för If, Torbjörn Magnusson, ser inget behov att för närvarande höja premierna.

– Men klimatförändringarna måste tas med i de riskanalyser som görs, säger han.

Annons

Hos If har Gudruns härjningar lett till att stormskydd framöver alltid kommer att ingå i en skogsförsäkring.

Europa och Norden har hittills klarat sig undan med få riktigt stora skador. Men enligt Rauchs analyser stiger temperaturen snabbare i Nordeuropa och Skandinavien än genomsnittligt. Det betyder mer regn och ökade risker för översvämningar framöver.

Jordbävningar orsakar flest dödsfall, medan stormar och orkaner kostar försäkringsbolagen mest. Det beror i sin tur på att få försäkrar sig mot jordbävningar, inte ens i Kalifornien eller Japan. Den stora jordbävningen i Kobe i Japan i mitten av 1990-talet orsakade till exempel skador för nästan 180 miljarder dollar men kostade försäkringsbolagen knappt 15 miljarder dollar.

Annons

(TT) <http://www.tt.se>

Annons