Finans Nyhet

Rekord för bolån

Publicerad

Bostadsutlåningen slog nya rekord under sommaren. Under perioden maj till augusti i år ökade bostadsinstitutens utlåning med 47 miljarder kronor till totalt 1.487 miljarder.

Ökningen var den största någonsin under en motsvarande period, enligt Bankföreningens statistik.

Utlåningen till småhus har under den senaste tolvmånadersperioden ökat med 12 procent och utlåningen till bostadsrätter med 26 procent.

Sammanställningen visar också att utlåningen till småhus ökade med 38 miljarder kronor och utlåningen till bostadsrätter med 14 miljarder kronor. Motsvarande siffror för maj-augusti i fjol var 26 respektive 11 miljarder kronor.

Annons

För flerbostadshus fortsätter den långsiktiga trenden med minskad utlåning.

När det gäller hushållens bolån har de under 2000-talet ökat från 582 miljarder kronor till 1.026 miljarder kronor, en ökning med 76 procent. Till följd av räntenedgången har dock hushållens totala räntekostnader för bolånen ökat betydligt mindre, eller med cirka 7 procent.

Bankföreningen ser inga tecken på att utlåningen till bostadsköp håller på att mattas av.

Annons

TT

Annons