Annons

Annons

Rejäl nedförsbacke för Svolders substansvärde

Svolder minskar substansvärdet med 14 procent. Portföljbolaget Boule Diagnostics stod för den största negativa effekten på substansvärdet.

Investmentbolaget Svolder presenterar i dag delårsrapporten för kvartalet september till och med november 2018. Av rapporten framgår det att substansvärdet minskade med 14,1 procent inklusive reinvesterad utdelning till 102,50 kronor per aktie.

Periodens redovisade resultat var -441,4 miljoner kronor, motsvarande -17,20 kronor per aktie. Detta kan jämföras med fjolårets resultat som var -44,4 miljoner kronor motsvarande -1,70 kronor per aktie.

Portföljbolaget Boule Diagnostics stod för den största negativa effekten på substansvärdet, efter New Wave Group, Serneke Group och Magnolia Bostad.

Annons

Annons

Värdet på innehavet i Boule Diagnostics minskade med 87,2 miljoner kronor, motsvarande -3,40 kronor per aktie, New Wave group minskade med 50,9 miljoner kronor, motsvarande - 2 kronor per aktie, Serneke Group minskade med 43,7 miljoner kronor, motsvarande -1,70 kronor per aktie och Magnolia Bostad minskade med 40,6 miljoner kronor, motsvarande -1,60 kronor per aktie.

Aktiekursen sjönk under perioden 9,6 procent inklusive reinvesterad utdelning till 92,50 kronor per aktie medan Carnegie Small Cap return Index minskade 7,7 procent.

"Som ”stock picker” är bolagsurvalet det viktigaste för Svol- der och vi fortsätter att sträva mot en allt mer koncentrerad portfölj av aktieinnehav samt, när så är intressant, även till högre ägarandelar i bolagen. Den svaga aktiemarknaden skapar möjligheter för den långsiktige. Svolder har därför under rapportperioden ökat innehaven i Nordic Waterproofing och Beijer Electronics till över tio procent av bolagens kapital och röster”, skriver Ulf Hedlundh i vd-ordet.

De större nettoköpen under perioden uppgick till 107,9 miljoner kronor. Aktierna i NOrdic Waterproofing förvärvades för 75 kronor per aktie, motsvarande en köpeskilling om 67,1 miljoner kronor och köpeskillingen för aktierna i Beijer Electronica group uppgick till 25,3 miljoner kronor, motsvarande 44,20 kronor per aktie. Förvärvet av aktierna i Scandic Hotel uppgår till 95,40 kronor per aktie, motsvarande 15,5 miljoner kronor.

Utdelning uppgår till 51,2 miljoner kronor motsvarande 2 kronor per aktie som utbetalades under perioden.

Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 9,7 procent.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons