Finans Nyhet

”Regelverken har blivit svårare att förstå”

Innan året är slut kommer tretton-fjorton bolag att ha ringt i Spotlights börsklocka. Det är ovanligt lite berättar Spotlights vd Peter Gönczi. Foto: Sverker Brundin.Innan året är slut kommer tretton-fjorton bolag att ha ringt i Spotlights börsklocka. Det är ovanligt lite berättar Spotlights vd Peter Gönczi. Foto: Sverker Brundin.
"Innan året är slut kommer tretton-fjorton bolag att ha ringt i Spotlights börsklocka. Det är ovanligt lite," berättar Spotlights vd Peter Gönczi. Foto: Sverker Brundin.
Publicerad

Börshandelsföretaget Spotlight siktar på en breddning mot hela Norden. Samtidigt för man en enveten kamp för att försöka minska den allt mer omfattande regelbördan.

Jämfört med andra börser för handel med aktier i mindre bolag och tillväxtbolag utmärker sig Spotlight. Exempelvis NGM och Pepins har ett antal olika listor i tydlig inriktning för besökaren på webbplatsen. Hos Spotlight är bolagen i fokus, inte listorna. De ligger som i en stor klump och går att sortera ut efter kategori, exempelvis efter svenska eller danska kronor. Dessutom är det många – sammanlagt 178 stycken.

– Du investerar i bolag, inte i listor. När du handlar på Avanza eller Nordnet söker du på bolagen, inte på listorna, även om de delar in i olika market cap, säger Peter Gönczi, vd för Spotlight Stock Market.

– I ett internationellt perspektiv är det en stor lista. 

Annons

2019 har generellt varit ett trögt år för börsnoteringar. Så lät det för några veckor sedan när undertecknad besökte konkurrenten NGM. Samma visa är det nu. Innan året är slut kommer 13-14 bolag att ha noterat sin aktie på Spotlight.

– Det är i paritet med 2011-2012. Vissa år har det varit mer än dubbelt så bra. Särskilt i början på året var det jäkligt tufft för systemet. Investerarna var rädda. Nu finns en begynnande optimism, säger Peter Gönczi.

Inte konstigt då att Spotlight vill positionera sig ännu hårdare i segmentet för SME (små och medelstora företag), som man även kallar tillväxtbolag eller MTF, Multi Trading Facility. Det senare är en term för en av de två former för marknadsplatser som finns för realtidshandel i aktier i Sverige, med tillstånd från Finansinspektionen. Hårdast krav gäller för ”reglerade marknader”, i Sverige finns Stockholmsbörsen och NGM. Kraven för MTF är lägre och passar därför de lite mindre bolagen bäst. Här finns tre alternativ – Spotlight, NGM MTF och Nasdaqs First North. Dessutom är Pepins på gång med en MTF-lista. 

Annons

Danmarkssatsning 2018

Peter Gönczi uppskattar att det finns 500-600 noterade SME-bolag i Sverige idag men att det finns väldigt många fler bolag som passar in i kategorin. De flesta företagen har inte en tanke på att bli börsnoterat.

– Många har inte ens förstått att de skulle kunna gå till aktiemarknaden för att få in kapital. Det behöver bli mer känt bland företagarna ute i landet, så det är upp till oss att vara ute och åka, säger Peter Gönczi.

För att nå ut bättre har Spotlight bland annat samarbeten med organisationen Företagarna. Dessutom med aktörer runt universiteten, som olika ”science parks”.

Annons

Hur ser ni på konkurrensen med First North, NGM och även Pepins?

– Tävlingen mellan oss i den här nischen är positiv. Jag tror att konkurrensen skärper till produkter och tvingar aktörerna att renodla. Det är ganska unikt för Sverige, i många andra länder finns det bara en börs.

För att nå ut mer i Norden har Spotlight etablerat ett kontor i Köpenhamn. Sedan 2018 finns också ett antal danska bolags aktier noterade på Spotlight, i danska kronor. 

– Kapitalet tycker inte att det är avgörande om det är ett danskt eller ett svenskt bolag. Och de danska bolagen är nöjda eftersom de får bättre likviditet, säger Peter Gönczi.

Även NGM jobbar mot Norden, liksom Nasdaq. NGM avslöjade vid intervjun med Realtid tidigare i höstas att de siktar ännu mer på samarbeten mellan länder, inte minst Tyskland.

– Vi ser att samma behov finns i resten av Norden. Vi får frågor från Norge och Finland och vi har minst ett norskt bolag noterat. På sikt tror vi att Spotlight blir en nordisk marknad, säger Peter Gönczi.

För 1,5 år sedan bytte ni namn från Aktietorget till Spotlight. Varför?

– Till ett torg går du för att handla rosor eller grönsaker. Det är inte så det går till att handla aktier längre. Idag krävs mycket mer för att driva marknadsplatser, för att investera i bolag eller för att notera sitt bolag, säger Peter Gönczi.

En sida av saken är att investerarna vill ha mer hjälp med genomlysningen av bolagen.

– Här skiljer vi ut oss gentemot konkurrenterna. Vi har sett till att bra media granskar bolagen plus regelverket.

– Vi var först med att systematisk se till att nyhetsbyråerna bevakar våra bolag. Så såg det inte ut för 7-8 år sedan. Ett exempel är Finwire. Vi var först ut med att de skulle bevaka våra bolag. Det första som hände var att ett företag blev jätteförbannade eftersom Finwire skrev ned dem. Men förtroendet bygger på att investerarna får veta hur det går. Det är så man bygger ett system.

Ökad genomlysning är centralt

Idag har Spotlight samarbete med Finwire och Direkt. Man var tidigt ute med ett samarbete med Börsplus. I höstas inledde Spotlight ett partnerskap med Aktiespararnas uppdragsanalysverksamhet Analysguiden. Dessutom finns ett samarbete med Cision kring pressmeddelanden.

– Journalisterna på nyhetsbyråerna bearbetar informationen från pressmeddelandena. Sedan leder det kanske vidare till att bolagen kommer in i Dagens Industri, i Danmark Börsen. Dessutom tidningar som Realtid och Affärsvärlden. Det vill både bolagen och investerarna ha. Det ökar genomlysningen och synligheten. Det är som att rikta en spotlight mot dem eller att vara i en spotlight så att man syns, säger Peter Gönczi.

Inte oväsentligt är också att namnet Spotlight är mer internationellt gångbart än Aktietorget.

Peter Gönczi tar emot i kontorshotellet United Spaces lokaler högt upp i Waterfront Building i centrala Stockholm. I konferensrummet har vi en regntung utsikt över spåren vid Centralstationen. Spotlights kontor är luftigt och andas betydligt mer flärd än Pepins eller NGM:s lokaler, som undertecknad besökt vid tidigare reportage under hösten. Klockan som nynoterade bolag får ringa i en bit in i lokalerna ser ut att vara åtminstone dubbelt så stor som NGM:s motsvarande klocka. När Peter Gönczi får höra det blir han mycket nöjd och ler brett. Det gör han för övrigt ofta under intervjun. 

Spotlights vd Peter Gönczi. Foto: Sverker Brundin.Spotlights vd Peter Gönczi. Foto: Sverker Brundin.

När jag för upp Patrik Engellaus namn ser Peter Gönczi däremot lite mer osäker ut. Engellau är en känd samhällsdebattör på högerkanten, grundare av tankesmedjan Den Nya Välfärden, som på 90-talet levererade en stor del av partiprogrammet till Ny Demokrati. Engellau är också känd som invandringskritiker. 1997 grundade han Aktietorget, det vill säga det företag som nu är Spotlight.

– Vi har inga kopplingar till honom längre. Patrik Engellau grundade företaget tillsammans med några andra. Han lämnade 2012 och har idag inget ägande. Han gör andra saker, säger Peter Gönczi.

Men Engellaus tankar lever kvar i atmosfären på så sätt att hans samhällsengagemang också yttrade sig i att vilja underlätta för tillväxtföretag.

– Han tyckte att det här kunde bli bättre, Peter Gönczi.

Det tycker Spotlight fortfarande. Nuförtiden är företaget en koncern där moderbolaget heter ATS Finans Holding. Här ingår förutom Spotlight Stock Market också fondkommisionärsfirman Sedermera Fondkommission och juristfirman MCL (Markets & Corporate Law). Som koncernchef bossar Peter Gönczi för alltihop.

Både Sedermera och MCL håller till i Malmö. MCL hjälper till med juridiska rådgivningstjänster som bolagsrätt och börs- och värdepappersrätt. Dessutom arbetar man med juridiska tekniklösningar och har nyligen lanserat en regtechtjänst tillsammans med Cision. 

– Vi märkte att bolagen har ett jättestort behov av jurister för att säkerställa regler för aktörer som oss. Istället för att hyra in tjänsterna byggde vi ett systerbolag.

Däremot satsar Spotlight inte särskilt mycket på IT. Här skiljer man sig verkligen från såväl Nasdaq som NGM och Pepins. I stället för en egen teknisk plattform hyr man NGM:s Elastica.

– Vi har få tekniker anställda. Vi tycker att det är billigare och mer effektivt att hyra. 

För närvarande har Spotlight 23 anställda. Majoriteten arbetar antingen i marknadsövervakningsdelen eller säljorganisationen, de båda är ungefär lika stora. 

I år har det åtminstone varit handelsstopp i tre bolag – Peptonic, Quickcool och Star Vault. Har det varit fler?

– Exakt vilka är inte mitt jobb, det sköter marknadsövervakningen. Sker det stopp är det oftast av ett bra skäl, det är för att skydda investerare som inte har fått all information än. I värsta fall är det något som har läckt ut. Då stannar handeln för att skydda alla andra.

Marknadsövervakningen har ytterligare ett antal verktyg i sin låda. Till det kommer disciplinnämnden som kan ge varningar, böter och till och med besluta om avnotering.

– Jag vet inte när det var senast. Ett antal oberoende jurister ingår i nämnden. Det är som en privat domstol.

Att Peter Gönczi inte har stenkoll är inte unikt. På samma sätt lät det under Realtids besök på NGM. Det råder närmast vattentäta skott mellan övervakningsdelen och resten av organisationen. Ändå arbetade Peter Gönczi som övervakningschef i ett av sina första jobb, då på NGM.

”En del regelverk saknar ett vettigt syfte”

Den viktigaste frågan för Peter Gönczi i sammanhanget är att regelverken har blivit mer komplexa. Det ställer till det för bolagen och är enligt honom huvudskälet till att ärendena hos disciplinnämnden går upp.

– I delar har regelverken blivit svårare att förstå. En del saknar ett vettigt syfte. Ett exempel är regeln om hur snabbt information ska offentliggöras. Det är komplext och ska dessutom ske oavsett tid på dygnet. Om något sker tre på morgonen måste det ut, säger Peter Gönczi.

Det leder till kostsamma administrativa krav och det blir ofta fel. 

– Det är jättebra att förtroendet för systemet upprätthålls. Men om det utövas regelvåld är det inte världens bästa system.

Spotlights marknadsövervakningsfunktion hjälper till med vägledning kring regelverken. Många av bestämmelserna härrör från EU, som MAR-reglerna.

– Regelverken är också något vi diskuterar med våra konkurrenter i branschen. Vi har ett forum både med marknadsplatserna och advokatbyråerna. 

Peter Gönczi driver frågan hårt. Spotlight lägger mycket tid på regelverken, både i utbildningar för bolag och vad gäller rådgivning.

– Jag tycker att myndigheterna kunde vara bättre på att hjälpa till. Bland annat kunde Finansinspektionen vägleda mer för den svenska SME-marknaden. Det är inte bra för Sverige att man inte vill svara på frågor annat än genom sanktionsbeslut om hur det har gått.

Vilka ytterligare skäl finns att välja just Spotlight istället för någon av de andra aktiehandelsplatserna – Stockholmsbörsen, First North, NGM eller Pepins? 

– Jag tror att bolag kommer att välja marknadsplats utifrån var de få mest nytta. Tillgång till kapital vid noteringar och hjälp längs med vägen. Att de får det stödsystem som de behöver för att lyckas som noterat bolag.

– Vi brinner för bolag som kan växa, anställa människor och utveckla sin produkt. Det leder till en massa bra samhällseffekter.

Som ägare finns det många alternativ till börsen. Riskkapital, banklån, affärsänglar eller att ägarna har pengar. En notering är bra för att skapa en likvid marknad för aktien. 

– Som investerare vill du sedan veta hur bolaget går och att det finns ett system med regler för information. Annars vågar du inte vara med. Vi försöker lägga extra fokus på att lösa de problemen, säger Peter Gönczi.

Sämre omsättning och resultat

Företag: Spotlight Stock Market med ATS Finans Holding AB som moderbolag.

Spotlight Stock Market ingår i ATS Finans AB tillsammans med Serdermera Fondkommission och de två verksamheterna samredovisas. I koncernen ingår också MCL, Markets & Corporate Law.

Omsättning 2018 för ATS Finans AB: 91,7 miljoner kronor, ned 1,3 procent jämför med 2017 år omsättning på 92,9 miljoner kronor. 

Resultat 2018 för ATS Finans AB: -860 000 kronor jämfört med 2017 års resultat på 5,6 miljoner kronor.

Medeltal anställda 2018 för ATS Finans AB: 54, jämfört med 43 år 2017. Spotlight Stock Market har för närvarande 23 anställda.

Inriktning: Aktiehandelsplats med MTF-tillstånd. Vägledning kring noteringsprocessen. Hjälp vid emissioner.

Grundat: 1997.

Största ägare: Finansmannen Staffan Persson genom bolag (39 procent) samt familjen Salén via bolag (16 procent).

Styrelseordförande i ATS Finans AB är Thorbjörn Wennerholm och verkställande direktör är Peter Gönczi.

Peter Gönczi har varit vd för Spotlight i snart 9 år och koncernchef för ATS Finans i sex år.

Bolagen med störst börsvärde på Spotlight: Bahnhof, Hamlet Pharma, Dextech Medical, 24Sevenoffice, Synthetic MR.

Bolagen med flest ägare på Spotlight: Bahnhof, Josab Water Solutions, Braincool, Plejd, Peptonic Medical

Annons