Finans Nyhet

Rederier slås ihop

Publicerad

Gorthon Lines och B&N går samman och bildar Rederi Transatlantic

Styrelserna för B&N Nordsjöfrakt och Gorthon Lines föreslår att bolagen går samman. Fusionen genomförs genom att Gorthon Lines uppgår i B&N. Aktier i Gorthon Lines byts mot nya aktier i B&N.

Håkan Larsson, före detta vd för B&N, föreslås till ny vd och koncernchef för det sammanslagna bolaget.

– Den nya koncernen kommer att ha förutsättningar att snabbt ta tillvara synergimöjligheter inom både drift och administration. Därtill ska läggas ett antal dynamiska effekter, vilket väntas få ytterligare positiv inverkan på koncernens utveckling, säger Håkan Larsson i ett pressmeddelande.

Annons

De största aktieägarna och långivare ställer sig bakom fusionen.

Gorthon Lines och B&N beskriver samgåendet som en naturlig fortsättning på ett långt samarbete. De båda företagen har sedan flera år samarbetat på den nordatlantiska trafiken. Samarbetet fördjupades 2004 då ett samägt bolag bildades.

Gorthon Lines vd Lars Petersson väntas bli vice vd.

Annons

Gorthon Lines aktie steg med 8 procent under de första timmarnas handel på Stockholmsbörsen.

Realtid.se

Annons