Finans Nyhet

Ränteuppgången planar ut för kommunsektorn

Taggar i artikeln

Kommuninvest
KommuninvestKommuninvest
Publicerad
Uppdaterad

I Kommuninvests kvartalsvisa digitala rapport ”Kommunsektorns skuldförvaltning” ges en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten är nu uppdaterad med nya data för fjärde kvartalet 2023 och innehåller även en framåtblick som visar på måttliga fortsatta ränteökningar för sektorn.

Realtid.se

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och affärer som registrerats av kommuner och regioner, samt deras bolag, i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. För fjärde kvartalet består underlaget av 8 674 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 647 miljarder kronor samt 1 632 derivat med underliggande lånebelopp på 200 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Även om räntenivåerna nu generellt stabiliserats så visar vår spaning framåt att vi fortsatt förväntar oss se en stigande genomsnittsränta för kommunsektorn den närmaste tiden. Detta beror på att den ränta som kommuner, regioner och deras bolag kan erhålla vid refinansiering eller nyupplåning fortsatt är högre än nuvarande genomsnittsränta. Räntorna för kommunerna låg i genomsnitt på 2,22 procent under 2023 och vi förväntar oss att den kommer landa runt 2,49 procent i genomsnitt under 2024, säger Viktor Johansson, Analytiker på Kommuninvest.

Anledningar till den mer måttliga ökningen är bland annat att de längre räntorna redan har fallit och att den rörliga räntan förväntas falla under perioden.

Annons

Genomsnittsräntan ökade med 17 räntepunkter för det fjärde kvartalet 2023 i jämförelse med det tredje kvartalet 2023 till 2,48 procent, att jämföra med 1,6 procent för ett år sedan och drygt 0,8 procent för två år sedan. Den genomsnittliga kapitalbindningen i svensk kommunsektor är kort, 2,5 år vid utgången av fjärde kvartalet 2023. Det innebär att investeringar finansieras med upplåning som förnyas ett flertal gånger under investeringens ekonomiska livslängd. Kapitalbindningen på nya affärer under det fjärde kvartalet 2023 var 3,04 år och räntebindningen, inklusive derivat, på nya affärer under det fjärde kvartalet 2023 var 3,18 år.

Annons