Finans Nyhet

Pryluppsving i butikerna

Publicerad

Elektronik- och leksakshandeln ökade sin försäljning rejält, mätt i fasta priser, under februari. Men bokförsäljningen gick trögt, trots bokrean.

Detaljhandelns omsättning steg i februari med 4,3 procent mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, och Handelns utredningsinstitut, HUI.

Men försäljningsutvecklingen ser mycket olika ut beroende på vilken sorts detaljhandel det handlar om. Till exempel ökade dagligvaruhandelns försäljning bara med 0,5 procent medan den så kallade sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,4 procent.

Men även inom sällanköpsvaruhandeln ser bilden olika ut beroende på bransch. Elektronikhandeln fortsätter exempelvis att sälja mycket prylar medan guldsmeder och bokhandlare har det kämpigare.

Annons

Ökningen för elektronikhandeln i februari var 15 procent, åtminstone mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat. Mäter man istället i löpande priser får de kraftiga prissänkningarna i branschen genomslag och försäljningen minskar då med 6,8 procent.

Försäljningen i leksakshandeln ökar dock kraftigt vare sig man mäter i löpande eller fasta priser.

Februari är en viktig försäljningsmånad för bokhandeln, eftersom bokrean infaller då. Men i år lyckades inte försäljningen nå upp till fjolårets siffror. Försäljningen minskade med 5,4 procent mätt i fasta priser och kalenderkorrigerat.

Annons

Hittills i år har detaljhandelns försäljning ökat med 1,5 procent räknat i löpande priser. Enligt HUI är det en låg siffra, men institutet påpekar också att januari och februari är detaljhandelsårets minst viktiga månader omsättningsmässigt. HUI räknar därför med att siffran kommer att ta sig under året.

(TT) <http://www.tt.se>

Annons