Finans Nyhet

Privatvården vinnare på vårdgarantin

Publicerad

I dag införs den nya nationella vårdgarantin och högre kravs ställs på landstingen. För att de ska kunna uppfylla garantin skrivs nu fler avtal med privata vårdgivare än någonsin. I Västra Götalands läns landsting har avtal värda 60 miljoner kronor skrivits med privata aktörer, något som inte hade skett utan den nya vårdgarantin.

– Vårdgarantin har gett oss en skjuts och politikerna har avsatt 100 miljoner särskilt för detta, säger Elisabeth Malmborg, chef för Vårdslussen, en strategisk enhet för tillgänglighetsfrågor kring vård i regionen Västra Götaland.

Av de 100 miljonerna har 60 använts till avtal med privata vårdgivare, resterande 40 miljoner kronor har landstinget lagt ut på de egna sjukhusen.

– I maj gick vi igenom hur väntetidssituationen såg ut. Vi insåg att vi behövde hjälp med vården och gjorde därför upphandlingar under sommaren, säger Elisabeth Malmborg, till Realtid.se.

Annons

Avtalen i Västra Götaland gäller i första hand ortopedi, allmänkirurgi, ögon och gynområdet. Ett tiotal vårdgivare har avtal fram till årsskiftet, därefter sträcker sig ett ramavtal vidare över 2006 och 2007. Ett ramavtal innebär att landstingen endast binder sig att betala för de operationer som eventuellt kommer att utföras hos de privata vårdgivarna.

– Det är en stor utmaning att klara det här och det är ju klart att de privata vårdgivarna kommer att få en ökad roll, säger Johan Calltorp, professor och nationell samordnare för vårdgarantin vid Sveriges kommuner och landsting.

Även Björn Ljung, affärsutvecklingschef för Praktikertjänst hälso- och sjukvård, ser den nya vårdgarantin som något som kommer att gynna de privata vårdgivarna.

Annons

– Vårdgarantin kommer att ge tillskott till de privata vårdgivarna om landstingen och regionerna följer den. För de kommer inte att klara av att tillhandahålla vården i tid enligt lagen, säger han.

I år har landstingen genomfört upphandlingar med privata vårdgivare till ett värde av 140 miljoner kronor. Och det har alltså skett innan lagen om den nya vårdgarantin trätt i kraft.

– Det är svårt att säga hur det kan bli i framtiden. Men jag tror inte det räcker med det dubbla, 280 miljoner kronor, under nästa år. En höftoperation kostar omkring 50.000 kronor och många köar för en sådan. Säg att det är 1.000 personer, det innebär 50 miljoner bara det, säger Björn Ljung.

Annons

Västra Götalands läns landsting är inte det enda av Sveriges 18 landsting och två regioner som i större utsträckning än tidigare genomför upphandlingar med privata vårdgivare.

I Stockholm har bland andra den privata aktören Stockholms Specialistvård fått ett nytt avtal med Stockholms läns landsting.

– Vi har fått en extra beställning på ortopediska operationer som ska göras färdiga i år, säger Karl Vesterberg, vd och chefsläkare för Stockholms Specialistvård.

Men redan tidigare i år har ett flertal landsting försökt förbereda sig inför vårdgarantins införande. Och Stockholms Specialistvård har än så länge genomfört omkring 200 ortopedoperationer på patienter från andra landsting än Stockholms.

På Sveriges kommuner och landsting ser man positivt på att de privata vårdgivarna får fler avtal med landstingen.

– Reformen ställer krav på effektivisering inom sjukvården. Privata entreprenörer som sysslar med en nisch utvecklar ofta effektivitet som den offentliga vården kan lära av, säger Johan Calltorp.

Vårdgarantin

Den nya vårdgarantin gäller från och med i dag och är en utvigdning av de garantier som tidigare gällt landstingen. I korthet handlar det om följande:

• Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag.

• Om läkarbesök inom primärvården behövs ska det kunna erbjudas inom högst sju dagar.

• Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården – om sådant behövs – kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdagen.

• Efter beslut om behandling ska denna kunna erbjudas inom högst 90 dagar.

Garantin ska gälla fullt ut i hela landet och omfattar all behandling inom landstingens planerade vård. Väntetiden till behandling får överstiga 90 dagar, förutsatt att patienten och läkaren är överens om detta.

I första hand ska behandling erbjudas inom det egna landstinget. Om hemlandstinget inte kan erbjuda besök och behandling inom gällande tidsgränser ska patienten få hjälp till vård inom garantitiden hos en annan vårdgivare.

Källa: Sveriges kommuner och landsting

Annons