Privata kapitalförsäkringar ökar för första gången på två år

Taggar i artikeln

Försäkringsbranschen
Publicerad
Uppdaterad

Premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkringar ökade med närmare 3 miljarder kronor under det första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal förra året. Ökade premier till privata kapitalförsäkringar och tjänstepension utanför valcentral är vad som ligger bakom uppgången. Detta visar statistik som Svensk Försäkring publicerar idag.

Realtid.se

Inbetalda premier till privata kapitalförsäkringar ökade med närmare 4 miljarder kronor, motsvarandes en uppgång med 9 procent jämfört med första kvartalet 2023. För tjänstepension utanför valcentral ökade inbetalningarna med drygt 2 miljarder kronor (11 procent). Samtidigt minskar inbetalda premier till tjänstepension som förmedlas via valcentral men närmare 4 miljarder kronor (-7 procent). Det framgår av ett pressmeddelande.

– Sparande i privata kapitalförsäkringar ökar för första gången på två år och det är framför allt sparande i depåförsäkring som ökar. En förklaring kan vara att med inflationen på nedgång och fallande räntor kan hushåll och företag få ökat utrymme för sparande. Att det dessutom har varit en positiv utveckling på aktiemarknaderna under det sista halvåret är också en bidragande orsak som ökar incitamentet till sparande, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring i en skriftlig kommentar.

Under de senaste fyra kvartalen, från och med det andra kvartalet 2023 till och med det första kvartalet 2024, uppgick de totala premieinbetalningarna till konkurrensutsatta försäkringar inom pensions- och livförsäkring till 335 miljarder kronor, där inbetalningar till tjänstepension utgjorde 186 miljarder kronor (55 procent) av premieinbetalningarna. Inbetalningar till privata kapitalförsäkringar stod för 139 miljarder kronor, motsvarandes 41 procent av de inbetalda premierna. Resterande 11 miljarder utgjordes av premier till privata pensionsförsäkringar samt övriga livförsäkringar, till exempel premiebefrielse­försäkring, grupplivförsäkring och viss sjukförsäkring.

Annons

 

Annons