Pressmeddelande

Wihlborgs välkomnar High Court till Börshuset i Malmö

Publicerad

När Malmö Börshus (Börshuset 1) i Malmö slår upp dörrarna år 2025 efter en omfattande renovering är det Malmöbaserade konferensaktören High Court som kommer att bedriva restaurang, konferens och coworking.

Konferens- och coworkingaktören High Court bedriver idag verksamhet i hovrättens gamla byggnad vid Västra hamnkanalen och på Stortorget i centrala Malmö. Verksamheten i den gamla hovrätten kommer nu att expandera till Börshuset och breddas med fler servicefunktioner som tillsammans fyller bottenvåningen samt halva första plan. Inflyttning planeras till oktober 2025 och avtalet omfattar tolv år.

Restaurangverksamheten kommer att bestå av fyra koncept: en kiosk, en deli, en restaurang med samtidspräglad mat och en restaurang med mer traditionella rätter.

Även kontorshotellet med cirka 50 rum är uppdelade i fyra delar med olika funktion och stil för att attrahera många olika typer av företag.

I konferensytorna, som bl.a. innefattar den gamla börssalen, kommer olika event att anordnas.

– Börshuset är med sitt läge, sin historisk och sin karaktär perfekt för vår klassiska och högkvalitativa profil. Det finns höga förväntningar kring Börshuset och dem ser vi fram emot att uppfylla med service tillgänglig från morgon till sen kväll. Vi vill vara den självklara mötesplatsen i Malmö för näringsliv och privatpersoner, säger Maria Strinnhed, vd på High Court.

– High Court matchar vårt mål att göra Börshuset till en öppen, levande och dynamisk plats helt perfekt. Deras verksamhet kommer att sätta tydlig prägel på den nya era som Börshuset nu är på väg in i. Vi ser fram emot att sätta igång med omvandlingen och att välkomna fler hyresgäster till stans bästa läge, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bakgrund

Renoveringen av Börshusets fasad och interiör påbörjas under hösten 2023. Syftet är att uppgradera standarden till att bli mer modern och energieffektiv, att återgå mer till Börshusets originalutseende, samt skapa en mer öppen och tillgänglig mötesplats för Malmöbor och besökare.

Malmö Börshus började byggas 1862. Byggnaden var ursprungligen tänkt som en plats för handel med spannmål, vilket var en viktig del av Malmös ekonomi under den tiden. Under senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal blev Malmö Börshus också en plats för handel med andra varor, inklusive bomull, kaffe och socker. Byggnaden var en viktig del av stadens ekonomi under många år och var ett tecken på stadens framgång. Sedan 1980-talet har Malmö Börshus varit en central mötesplats för Malmös näringsliv med kontorslokaler och periodvis restaurangverksamhet.

Den stora renovering som gjordes på 80-talet tilldelades stadsbyggnadspriset och flera av de tillägg som kommer från den tidsåldern har identifierats som bevarandevärda i den byggnadsantikvariska utredning som dagens utvecklingsprojekt grundas på.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Annons