Pressmeddelande

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Publicerad

Wihlborgs kommer att uppföra en ny skolbyggnad till privatägda Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG) i Hørsholm norr om Köpenhamn med plats till 1 500 elever och anställda.  

Detaljplanen är nu antagen av Hørsholms kommunstyrelse, vilket innebär att projektet kan påbörjas.

Den nya skolan kommer att inrymma grund- och gymnasieskola, internationell skola samt en förskola. Skolan byggs i tre våningsplan med totalt 11 600 kvm i en modulliknande struktur med takterrasser. På så sätt kan byggnaden delas upp eller i framtiden byggas ut vid behov. Byggnaden certifieras enligt DNGB-standarden till nivå guld.

Skolan är belägen i närheten av flera andra Wihlborgsfastigheten, bl.a. Slotsmarken 10-18.

– Vi har varit nöjda med det goda samarbetet med Wihlborgs under hela processen och ser fram emot att fortsätta samarbetet i många år framöver när vi flyttar in i vår nya skola. De värderingar och tankar kring hållbarhet som Wihlborgs lagt in i projektet ligger väl i linje med NGG:s vision om att utveckla framtidens skola, säger Thomas Thrane, rektor för NGG.

– Projektet är ett stort och spännande steg i Wihlborgs utveckling. Vi är glada att NGG och Hørsholm kommune ger oss förtroendet, och vi ser fram emot att bidra till en inspirerande undervisningsmiljö som vi dessutom tror är en långsiktig investering i utbildning och framtidens arbetsliv, säger Søren Holm, direktör för Wihlborgs A/S.

– Vi breddar nu vår portfölj med en modern skolbyggnad med hög standard när det kommer till funktion och hållbarhet. Det blir också ett positivt tillskott för hela närområdet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs har tillträde till fastigheten i december 2023 och byggnaden väntas vara färdig under den andra halvan av 2025. Projektet innebär en investering på 260 MDKK.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Søren Kempf Holm, direktör för Wihlborgs A/S, +45 40 21 80 59

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Annons