Pressmeddelande

Wihlborgs moderniserar lokaler för Bravida i Malmö

Publicerad

Wihlborgs har tecknat ett nytt avtal med service- och installationsföretaget Bravida i Hundlokan 10 i Fosie om 4 400 kvm. Under det kommande året kommer lokalerna att genomgå en omfattande ombyggnation med modernisering av kontorslokaler och nya, energieffektiva tekniska installationer.

Bravida är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar med cirka 13 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget har varit hyresgäst i fastigheten sedan 2010 och när lokalerna nu rustas upp kommer flera av Bravidas egna produkter och lösningar att användas.

Bravidas verksamhet i Malmö omfattar flera olika funktioner; kontor, arkiv, utbildningslokaler, omklädningsrum, lager och plåtverkstad, vilka alla ryms i fastigheten.

– Möjligheten att samla alla funktioner under samma tak och närheten till Inre ringleden är viktiga kriterier för oss, vilket gör fastigheten fortsatt perfekt för oss. Vi har arbetat efter ledorden ljus, närhet och energi när vi planerat för ombyggnaden och ser fram emot att välkomna medarbetarna tillbaka till fräscha och energieffektiva lokaler i början av nästa år, säger Mattias Norlander, regionchef för Bravida.

– Ombyggnaden av Hundlokan 10 är ett bra exempel på hur vi tillsammans med hyresgästen kan göra stora, positiva och hållbara förändringar i befintligt bestånd. Vi är också glada att över att få fortsätta samarbetet med Bravida, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Peter Olsson, regionchef, 040-690 57 62

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Annons