Pressmeddelande

Wihlborgs fortsätter minska klimatpåverkan

Publicerad

Genom ett målmedvetet arbete har Wihlborgs ännu ett år minskat vår klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen per kvadratmeter har minskat med 35 procent 2016 – från 5,4 kg/m2 till 3,5 kg/m2. Sedan 2005 är minskningen 75 %.

Sedan Wihlborgs bildades i sin nuvarande form 2005 har fastighetsbeståndet vuxit kraftigt – från 1 miljon till 1,8 miljoner kvadratmeter. Trots detta har den totala mängden koldioxidutsläpp minskat – från 14 000 ton år 2005 till 6 100 ton under 2016.

–       Att vi lyckats minska koldioxidutsläppen är resultatet av ett långsiktigt och systematiskt arbete. Minskningen under 2016 är främst resultatet av att vi gått över till förnybar fjärrvärme för våra fastigheter i Malmö. Sedan tidigare använder vi bara förnybar el från vind och vatten i våra fastigheter, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.

–       Vi har också gått över till att uteslutande tanka våra servicefordon med 100% biogas och påbörjat ett arbete med att konvertera byggnader som värmts upp med fossil gas till biogas eller fjärrvärme. Dessutom jobbar vi kontinuerligt med energieffektiviseringar i fastigheterna, fortsätter Staffan Fredlund.

Wihlborgs miljövision för 2020 är att fortsätta växa, med minskad miljöpåverkan. Utöver att fortsätta minska koldioxidutsläppen ökar vi antalet miljöcertifierade byggnader, fokuserar på hållbara materialval i byggprojekt och tecknar som standard gröna hyreskontrakt med nya kunder.

–       Den biologiska mångfalden är också viktig. Vi har exempelvis tolv bikupor och ett femtiotal fågel- och insektsholkar vid våra fastigheter i Malmö, Lund och Helsingborg. Dessutom för vi en dialog med våra markentreprenörer om växtval och ökad miljöhänsyn på grönytorna. För att bidra med kunskap och inspiration till andra medverkar vi i Klimatutmaningen som går av stapeln i vår miljöprofilerade fastighet Ideon Gateway i Lund den 27 mars, avslutar Staffan Fredlund.

Läs mer på https://www.wihlborgs.se/sv/om-oss/hallbarhet/miljo/energi-och-klimat/

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Annons