Pressmeddelande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB

Publicerad

Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 3 maj 2017 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Valberedningen föreslår omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Valberedningen består av Hans Wibom (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investor ABs styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Valberedningen i Investor AB (publ)

Annons