Pressmeddelande

Tandvård i förändring: TLV rapporterar

Publicerad

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har belyst utmaningarna inom tandvårdssektorn som uppstått till följd av covid-19-pandemin, inklusive en minskning av tandvårdsproduktionen. Som en aktör inom tandblekning och oral hälsa, understryker Tandblekning.dental vikten av att inte försumma tandvården under dessa tider.

Rapporten från TLV visar en nedgång på 14 procent i tandvårdsproduktionen under det statliga tandvårdsstödet under pandemin, med en fortsatt minskning om fem procent under 2022 jämfört med 2019. Denna minskning i patientbesök, som började redan före pandemin, kan på lång sikt påverka den allmänna tandhälsan, även om det för närvarande inte finns några tecken på försämring.

Minskningen i tandvårdsproduktionen har varit mest påtaglig inom Folktandvården, medan den privata sektorn har stått relativt stabil. Rapporten lyfter även fram en stor prisspridning mellan olika vårdgivare, där var tredje patient betalar priser som överstiger referenspriset med mer än 20 procent.

I ljuset av denna information uppmanar Tandblekning.dental allmänheten att fortsätta att prioritera sin tandhälsa och att utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Vi stödjer initiativ som främjar transparens och konkurrens på tandvårdsmarknaden, vilket är avgörande för att säkerställa tillgänglighet och rättvisa i tandvården.

"Det är viktigt att vi fortsätter att ta hand om vår tandhälsa, särskilt med tanke på de utmaningar som tandvårdssektorn möter," säger Anna Johansson som jobbar med Tandblekning.dental. "Genom att ta hand om vår oral hälsa kan vi bidra till att stärka tandvårdssektorn och säkerställa att den är redo att möta framtida utmaningar."

Email: kontakt@tandblekning.dental

Om oss
Tandblekning.dental är en aktör inom tandblekning och oral hälsa. Vi är engagerade i att främja god tandhälsa och erbjuder information och resurser för att hjälpa individer uppnå och upprätthålla ett hälsosamt leende.

Annons