Pressmeddelande

Sectras tremånadersrapport 2023/2024: Historiskt hög orderingång

Publicerad

Pressmeddelande – Linköping den 5 september, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) kontrakterade orderingång överstiger 2,9 miljarder kronor under kvartalet. Efterfrågan på bolagets kunderbjudanden inom både medicinsk IT och säker kommunikation bidrar till denna historiskt höga nivå för ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen och återkommande intäkter växer. Valutautvecklingen är fortsatt fördelaktig för de finansiella utfallen och dämpar effekterna av pågående satsningar på att ställa om till tjänsteförsäljning och molnbaserade leveranser. Under kvartalet har flera sjukhus gått i drift med Sectras molntjänster för medicinsk bilddiagnostik och en av USAs större sjukhuskedjor har beställt dessa tjänster.

Kvartal (1 maj – juli 2023) i siffror

  • Den kontrakterade orderingången ökade med 32,9 procent till 2 970,0 MSEK (2 235,4), varav 344,4 MSEK (705,3) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 28 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 31–41 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade med 20,6 procent till 583,7 MSEK (484,1). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 14,2 procent. Av nettoomsättningen avser 397,2 MSEK (310,4) återkommande intäkter, en ökning med 28,0 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 21,4 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 72,8 procent till 86,4 MSEK (50,0). 
  • Rörelseresultatet ökade med 7,6 procent till 69,3 MSEK (64,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,9 procent (13,3). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 5,3 procent. 
  • Periodens resultat uppgick till 61,6 MSEK (54,1). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -98,3 MSEK (-64,1). 
     

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

–    Första kvartalet präglas av betydelsefulla förtroenden från kunder inom både säker kommunikation och medicinsk IT. Vi upplever dels en vändning inom säker kommunikation, med hög efterfrågan och leveranser. Dels passerade vi också viktiga milstolpar i omställningen till molnbaserade lösningar för medicinsk bilddiagnostik. Framgångarna visar det värde vi tillför våra kunder och att våra långsiktiga satsningar i forskning och utveckling lönar sig.

–    Samtliga verksamhetsområden visar stark omsättningstillväxt, vilket grundar sig i vår strävan efter nöjda kunder och att erbjuda den senaste tekniken inom våra områden. Det är glädjande att det är Secure Communications som har förbättrats mest det senaste kvartalet. Verksamheten har gjort en tydlig vändning efter ett par tuffare år och framtiden ser nu ljus ut. 

–    Sectras framgångar kommer från långsiktighet, både inom forskning och utveckling och genom goda relationer med nöjda kunder som sedan ökar sin användning av Sectras lösningar och rekommenderar oss till andra. Den stora upphandlingen som vi vann i USA under kvartalet är ett klockrent exempel. Vi startade vår relation med att utveckla en lösning för bildhantering inom oftalmologi som kunden använder sedan ett par år tillbaka. När de nu ska byta ut sina gamla system för radiologi väljer man att bygga vidare på en lösning och leverantör man är nöjd med och utökar med våra tjänster för medicinsk bilddiagnostik, Sectra One Cloud.

Läs den bifogade delårsrapporten för ytterligare vd-kommentarer och information.
 

Presentation av delårsrapporten

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 5 september 2023, kl. 10:00
Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/Q1report2324

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2023, kl. 08:15.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2022/2023 till 2 351 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

Annons