Pressmeddelande

Sectras niomånadersrapport 2022/2023: Branschens nöjdaste kunder för 10:e året i rad

Publicerad

Pressmeddelande – Linköping, 10 mars, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) bilddiagnostiska system för radiologi toppar återigen kundnöjdhetsmätningar i USA, Kanada och Asien/Oceanien. Nöjda kunder är grunden för koncernens tillväxt inom samtliga verksamhetsområden, vilket återspeglas i Sectras positiva finansiella utveckling under niomånadersperioden.

Kvartal 3 (november 2022–januari 2023) i siffror

  • Den kontrakterade orderingången ökade med 24,9 procent till 549,2 MSEK (439,6), varav 484,0 MSEK (439,6) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 23 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 37–47 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade med 21,9 procent till 580,3 MSEK (476,2). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 14,5 procent. Av nettoomsättningen avser 356,4 MSEK (275,2) återkommande intäkter, en ökning med 29,5 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 21,9 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 55,4 procent till 72,1 MSEK (46,4).
  • Rörelseresultatet ökade med 27,2 procent till 87,0 MSEK (68,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0 procent (14,4). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 8,6 procent. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 91,1 MSEK (77,0). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 83,6 MSEK (153,1). 

Niomånadersperioden (maj 2022–januari 2023) i siffror

  • Den kontrakterade orderingången ökade med 164,7 procent till 3 448,8 MSEK (1 302,8), varav 1 795,0 MSEK (1 302,8) avser garanterad orderingång. 
  • Nettoomsättningen ökade med 25,1 procent till 1 626,0 MSEK (1 300,1). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 15,6 procent. Av periodens omsättning avser 983,3 MSEK (800,6) återkommande intäkter, en ökning med 22,8 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 14,3 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 38,7 procent till 181,7 MSEK (131,0).
  • Rörelseresultatet ökade med 6,9 procent till 258,9 MSEK (242,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9 procent (18,6). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 12,3 procent. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 277,5 MSEK (253,1). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 MSEK (202,5).

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– Genom uthålliga investeringar i innovation och företagskultur levererar vi säkra, flexibla och skalbara lösningar som uppskattas av kunderna. Utmärkelser för hög kundnöjdhet och ranking som en av Sveriges bästa arbetsgivare belyser hur vi uppfyller våra mål att leverera kundvärde och bygga en hållbar verksamhet.

– Nöjda kunder och nöjda medarbetare reflekteras i våra finansiella resultat. Samtliga verksamhetsområden växer och levererar ett förbättrat resultat i kvartalet. Den utveckling som syntes inom Secure Communications redan förra kvartalet har fortsatt och det är mycket glädjande att konstatera hur verksamhetsområdet bidrar till den positiva utvecklingen under niomånadersperioden. Många länder ökar satsningarna på försvar och cybersäkerhet, vilket kombinerat med våra tidigare investeringar givit såväl hög orderingång som kraftigt förbättrat resultat.

– Under räkenskapsåret har vi ökat försäljningen av molnbaserade tjänster, vilket skjuter upp omsättning och resultat jämfört med om vi sålt samma system som traditionella licensförsäljningar. Jämfört med pandemiårens mycket låga nivåer har kostnaderna ökat för resor och mässor. Samtidigt har en för Sectra positiv valutautveckling kompenserat resultatet för detta.

– Sectra är ett kundfokuserat, innovativt företag och vår utveckling är positiv. Vi verkar i branscher som måste växa oberoende av konjunkturläget, och vi är väl positionerade med såväl en stabil, växande ekonomi och positivt kassaflöde som med nya produkter och affärsidéer. Vi fortsätter att investera i framtiden tillsammans med visionära kunder för att leda utvecklingen mot ett friskare och tryggare samhälle både på kort och lång sikt. Detta genomsyrar alla våra affärsgrenar och vi ser med tillförsikt mot framtiden.

Läs den bifogade delårsrapporten för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 10 mars 2023, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/Q3report2223

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars, kl. 08:15.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras hemsida.

 

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Annons