Pressmeddelande

Ropo Capital tar nästa tillväxtsteg med nytt varumärke

Publicerad

Ropo Capital har varit pionjärer inom livscykeltjänster för fakturahantering, från fakturering till kundreskontra, kundtjänst och realtidsmonitorering. Företaget lanserar nu ett nytt varumärke som del av strategin att ytterligare stötta kunderna med förenklade processer och datadrivet stöd för finansiell optimering.

Ropo Capital, grundat i Kuopio 2008, har under de senaste 15 åren etablerat sig som den nordiska marknadsledaren med över 10 000 kunder i Finland, Norge och Sverige. Baserat på en egenutvecklad teknologiplattform erbjuder företaget tjänster som effektiviserar och automatiserar hela faktureringsprocessen. Med företagets plattform kan kunderna övervaka och optimera flödet av fakturor och betalningar i realtid för att förbättra kassaflöde, processer och riskhantering.

 

Ropo Capital har varit verksamma i Sverige sedan 2019 och här finns idag cirka en tredjedel av företagets kunder.

 

Som en del av den framtida tillväxtstrategin lanserar Ropo Capital idag ett nytt namn och en ny varumärkesidentitet. Företaget byter namn från Ropo Capital till Ropo, vilket återspeglar strategin att vara en teknologidriven tjänsteleverantör för kundernas ekonomiavdelning. Kärnan i erbjudandet är den egenutvecklade plattformen Ropo One™ och affärsanalysverktyget Ropo OneView som möjliggör avancerad monitorering, uppföljning av KPI:er och ekonomiska analyser.

 

Den nya taglinen – Makes your business flow – signalerar ambitionen att hjälpa kunder att förenkla processer och förbättra deras arbetsflöde, kassaflöde och användarupplevelse. Fokus ligger på stora och medelstora företag som har ett stort flöde av fakturor där optimering och styrning kan generera stora finansiella förbättringar.

 

Ilkka Sammelvuo, CEO för Ropo: "Vi konsoliderar nu vår nordiska verksamhet och tar nästa steg på vår tillväxtresa. Varumärkesuppdateringen speglar vårt engagemang för innovation och kundnytta. Vår plattform och våra tjänster levererar stort värde för våra kunder och detta markerar vår ambition att hjälpa fler företag att fatta datadrivna beslut för att optimera sina finansiella förutsättningar.”

 

I samband med varumärkeslanseringen presenterar Ropo sitt nya BI-verktyg Ropo OneView och kundportal MyRopo, tillsammans med ett uppdaterat kommersiellt erbjudande.

 

För mer information, besök ropo.com eller kontakta:

 

Media Relations
Email: media@ropo.com
Phone: +46 76 310 54 57
 

 

 

Annons