Pressmeddelande

OssDsigns intäkter för det fjärde kvartalet 2023 förväntas överstiga marknadens förväntningar

Publicerad

OssDsign AB (publ.) meddelar idag att bolaget förväntar sig att intäkterna för det fjärde kvartalet 2023 kommer att överträffa marknadens förväntningar. De preliminära totala intäkterna för perioden oktober – november uppgår till 25,2 MSEK, främst till följd av en fortsatt stark marknadsutveckling för bolagets ortobiologiprodukter och ett antal större ordrar från ett stort sjukhusnätverk.

Enligt preliminära och oreviderade försäljningsdata för perioden oktober – november 2023 uppnåddes intäkter om 18,8 miljoner kronor för OssDsign Catalyst, medan intäkterna för OssDsign Cranial uppgick till 6,4 miljoner kronor.

 

"Den fortsatt starka marknadsutvecklingen för OssDsign Catalyst innebär att vi har överträffat marknadens förväntningar för kvartalet redan efter de två första månaderna. Detta understryker attraktiviteten i vår nyligen meddelade strategiförändring som syftar till att fullt fokusera verksamheten på våra högmarginalprodukter inom det ortobiologiska området", säger Morten Henneveld, vd för OssDsign.

 

En fullständig finansiell rapport för det fjärde kvartalet kommer att presenteras i bokslutskommunikén för 2023, som publiceras den 6 februari 2024.

 

 

Denna information är sådan som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-06 08:00 CET.

Morten Henneveld
VD
+46 (0)18 55 39 93
morten.henneveld@ossdsign.com

Annons