Pressmeddelande

NATO övar hot mot förnybara energisystem

Publicerad
Uppdaterad

I veckan pågår NATO-övningen Nordic Pine. Det är andra gången som övningen genomförs. Förra året enbart i Sverige, i år även i Finland. Hot mot förnybara energisystem kan handla om cyberattacker, påverkansoperationer eller risker i försörjningskedjorna. När förnybart blir en större del av energimixen måste också säkerheten kring dessa system öka. Övningen genomförs i Esbo i Finland, Karlstad i Sverige och leds från Kista utanför Stockholm.

– Hot mot förnybara energisystem som vindkraft, solceller och batterilager ökar hela tiden, säger Freddy Jönsson Hanberg, övningsledare.

Förnybara energisystem blir en allt större del av energimixen och då måste även säkerheten fungera, säger han, och nämner till exempel cyberattacker, påverkansoperationer och risker i försörjningskedjorna som exempel på hot.

Dr Arnold Dupuy är ordförande i NATO:s systemanalysstudie som sedan 2020 tittar särskilt på hybridhot mot energisystemen.

– För NATO är det avgörande att ha god förståelse för hur angripare kan hota och störa energiförsörjningen utan att använda traditionella vapen. Angreppen kan genomföras på distans och vi kanske aldrig får reda på vem som ligger bakom, säger han.

– Övningen Nordic Pine är ett bra tillfälle att öva detta tillsammans inom NATO och just förnybara energisystem är de nordiska länderna bäst på, säger Freddy Jönsson Hanberg.

I en undersökning som genomfördes nyligen av World Economic Forum ligger Sverige i toppen av omställningsligan i världen, följt av Danmark, Norge och Finland.

– Det är logiskt att övningen Nordic Pine genomförs i Norden och nästa år hoppas vi kunna utvidga övningen till att även omfatta de baltiska länderna.

Övningen startar under tisdagen och pågår till torsdag. Under tisdagen genomförs ett seminarium där experter från NATO:s medlemsländer och partnerländer talar om förnybar energi och möjliga hot. På onsdagen övas cyberhot och på torsdagen påverkansoperationer.

I övningen deltar svenska och finska forskningsinstitut, energiföretag, regionala och kommunala energibolag samt en rad svenska och finska myndigheter. Observatörer från övriga nordiska och baltiska länder är inbjudna att delta.

På fredag genomförs ett utvärderingsseminarium. Pressinformation genomförs fredagen den 22 september kl 11.00. Media välkomnas att anmäla deltagande till info@totalforsvar.org.

Annons