Pressmeddelande

LARMET OM LÄCKORNA

Publicerad

Sveriges vattenläckor! Är lösningen en 200 år gammal teknik, katodiskt korrosionsskydd, i stället för dyra reparationer och byten?

Vårt livsgivande vatten riskerar att rinna oss ur händerna – bokstavligt talat. Svenskt Vattens VASS Drift 2022 rapport skildrar en dyster bild. Om vi fortsätter byta ut Sveriges gamla vattenledningar i dagens takt skulle det ta över 200 år att fullfölja uppgiften. Samtidigt går miljoner liter vatten förlorade genom läckage varje dag, mycket grund av korrosion i äldre ledningar. Denna kris kräver innovativa, effektiva och snabba lösningar en sådan lösning är katodiskt korrosionsskydd

Korrosion: En tyst katastrof

Vattenläckor som härrör från korroderade metallrör (stål, segjärn och gjutjärn) förvandlar det livsviktiga vattnet till en osynlig flod. För att sätta detta i ett gripbart perspektiv. Varje år läcker 157,6 miljarder liter renat vatten ut genom dessa skadade rör. Det motsvarar den årliga vattenkonsumtionen för ca 2,4 miljoner svenskar. Eller föreställ dig 63 065 olympiska bassänger, så får du rätt bild.

Katodiskt korrosionsskydd: Ett beprövat försvar

Katodiskt korrosionsskydd, en teknik som skyddar metallkonstruktioner mot korrosion, har varit en beprövad lösning i över två sekler. Trots dess framgång i att förlänga livslängden på infrastruktur inom andra sektorer, som gasindustrin där det är lagstadgat, har det ännu inte implementerats i liknande omfattning inom vattenförsörjningssektorn.

Vikten av kunskap och lagstiftning

Ett av hindren för en bredare implementering av katodiskt korrosionsskydd verkar vara bristen på kunskap om dess potential. Genom att stärka medvetenheten om denna teknik bland allmänheten, tekniska konsulter, ingenjörer och politiker kan vi ta betydande steg mot att skydda vår vattentillgång. Det finns också ett brådskande behov av att överväga en lagstiftning för användningen av katodiskt korrosionsskydd, liknande den som finns för gasindustrin.

Slutsats

Vatten är livets källa, men varje dag läcker flera miljoner liter bort grund av korroderade rör. Vi kan inte längre ha råd att ignorera den potential som ligger i katodiskt korrosionsskydd. Denna beprövade teknik erbjuder ett effektivt sätt att förlänga livslängden på våra vattenledningar och minska omfattande läckage. Denna kunskap måste spridas, och nödvändig lagstiftning bör införas för att garantera dess användning. Nu är det dags för oss alla att agera för att skydda vår mest värdefulla resurs, vårt vatten.

 

Skriven av:
Jacob Karlsson, Korrosionsgruppen AB

Annons