Pressmeddelande

Kommunals strejkhot avvärjt

Publicerad
Uppdaterad

Idag kl 13.00 svarade Gröna arbetsgivare och Kommunal ja till medlarnas slutliga hemställan i konflikten kring avtalet för Sveriges trädgårdsanläggningsföretag. Det nya avtalet innebär att Industriavtalets normerande roll respekteras. Detta har varit särskilt viktigt för Gröna arbetsgivare som också är en del av Industriavtalet

Det blir inte strejk på de 11 arbetsplatser där Kommunal varslat om strejk från den 25 maj. Gröna arbetsgivare upplever att årets förhandlingar med Kommunal inom trädgårdsanläggningsföretagens avtal varit ovanligt besvärliga. Gröna arbetsgivares förhållningssätt är alltid att vara lösningsorienterade, vilket innebär ett givande och tagande.

– Tyvärr har Kommunal haft en mer ultimativ hållning än vanligt under förhandlingarna, men tack vare medlarna finns nu en överenskommelse som ligger inom industriavtalets ramar, säger Örjan Lenárd förhandlingschef Gröna arbetsgivare 

I förhandlingarna har det rått samsyn mellan Gröna arbetsgivare och Kommunal om att industriavtalet ramar ska respekteras och följas, tvisten har rört detaljer kring hur satsningen på de med lägsta löner ska räknas.

– Vi hade önskat att denna fråga hade kunnat lösas under ordinarie förhandlingar, det hade gynnat det fortsatta samarbetet, säger Örjan Lenárd förhandlingschef Gröna arbetsgivare

Avtalet mellan Gröna Arbetsgivare och Kommunal gäller från den 1 maj 2023 och följer Industrins märke på 7,4 procents löneökningar över två år.

Gröna arbetsgivare har 350 medlemsföretag med drygt 3000 anställda inom trädgårdsanläggning. Företagen utför främst arbete inom markanläggning och trädgårdsskötsel. Det kan handla om parker och grönytor i kommunal regi, skötsel av utomhusmiljöer kring bostadsrättsföreningar och privata trädgårdar.

Annons