Pressmeddelande

KENTIMA LANSERAR WIDEQUICK HMI/SCADA/PSIM 13.2

Publicerad
Uppdaterad

WideQuick HMI/SCADA/PSIM från Kentima är en av marknadens mest flexibla och användbara mjukvaror för att skapa överordnade grafiska övervakningssystem. Med hög intensitet vidareutvecklar vi kontinuerligt mjukvaran WideQuick och idag lanserar vi version 13.2. Den nya versionen innehåller flera nyheter och uppdaterade funktioner som ger systemintegratören ännu fler möjligheter att skapa attraktiva HMI-, SCADA- och PSIM-applikationer. Vid framtagningen av den nya versionen har vi fokuserat på att ytterligare förbättra användarupplevelsen för både operatören och systemintegratören, utöka funktionaliteten i mjukvarans C API och komplettera stödet för Microsoft Active Directory. Nedan beskriver vi några av nyheterna i korthet.

 

NYTT SKÄRMTANGETBORD

Det nya skärmtangentbordet innehåller nya funktioner, nytt modernt utseende och har fått utökade möjligheter att konfigureras med temafärger. Tangentbordet har också inbyggt stöd för språkspecifika tangentbordslayouter. Detta ger systemintegratören möjlighet att i ännu högre grad skapa användbara och attraktiva applikationer avsedda för till exempel maskinstyrning där färg och utseende enkelt kan anpassas enligt maskintillverkarens krav. Tillsammans med språkfunktionen i WideQuick förenklas systemintegratörens arbete med att skapa användargränssnitt avsedda för den internationella marknaden.

 

UTÖKAD FUNKTIONALITET I TRÄDVYOBJEKTET

Filtreringsmöjligheterna i trädvyobjektet har förbättrats och genererar ett bredare och mer överskådligt resultat vid sökningar. När användaren söker efter en specifik egenskap eller ett specifikt namn i en trädvy kommer funktionen även ta hänsyn till matchningar som finns i underliggande noder.

 

DATBASFRÅGOR VIA WIDEQUICK C API

WideQuick C API introducerades i version 13.0 och nu har vi lagt till ytterligare funktionalitet. Utvecklaren får nu ett kraftfullt verktyg för att ställa databasfrågor från en plug-in eller driver via databaskopplingar i WideQuick. Funktionen möjliggör på så vis ett enkelt tillvägagångsätt för samverkan mellan WideQuick och andra applikationer som kan tänkas använda samma databas.

 

AUTOMATISK ANSLUTNING MOT FJÄRRSYSTEM

WideQuick har fått utökad funktionalitet för att hämta data från fjärrsystem. Funktionen ansluter automatiskt applikationen till valda fjärrsystem vid uppstart och bibehåller kopplingen utan att användaren behöver interagera med fjärrsystemet. WideQuick-applikationer som körs som en tjänst kommer dra extra stor nytta av den nya funktionaliteten eftersom det inte längre krävs något grafiskt gränssnitt för att upprätta en koppling mellan WideQuick Runtime och dess fjärrsystem.

 

HISTORIKOBJEKTET – FLERA NYA FUNKTIONER

Historikobjektet har fått ett förbättrat skriptgränssnitt och flera funktioner har lagts till. Från och med version 13.2 finns det till exempel möjlighet att ta reda på vilken y-axel en uppritad graf tillhör och det går att hämta värden och objekt för alla funktioner. Ett annat exempel på ny funktionalitet är att det nu går att ställa in vilket format man önskar på den tid som visas tillsammans med linjalen i historikobjektet.

 

UTÖKAD FUNKTIONALITET I LARMOBJEKTET

Vi har utökat användarens möjlighet att dynamiskt eller händelsebaserat göra inval av vilka larm som är intressanta vid en viss tidpunkt eller för en viss användare. Skriptgränssnittet för att filtrera larm har i den nya versionen utökats för att exponera de inställningar som sedan tidigare konfigurerades från inställningsdialogen i larmobjektets grafiska gränssnitt.

 

MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY (AD)

WideQuick har sedan tidigare stöd för Microsoft AD och en av nyheterna i version 13.2 är virtuella grupper. Det innebär till exempel att det finns stöd för automatisk inloggning av en Windowsanvändare direkt i WideQuick Runtime. De virtuella grupperna kan också användas för att skapa exempelvis säkerhetsgruppen ”Operatör” eller ”Admin” som i sin tur ärver privilegier indirekt. Denna abstraktionsnivå underlättar underhåll av privilegier och användare avsevärt.

 

ÖVRIGA NYHETER

Version 13.2 innehåller även ny funktionalitet i WideQuick Database Monitor, nya komponenter i temafärger och nya möjligheter för formatering av larm- och trädvyobjektet. 

Är du partner till Kentima kan du enkelt och kostnadsfritt ladda ner den nya versionen via partnersidorna, https://www.kentima.com/sv-SE/Partner.

Här kan du ladda ner en broschyr som beskriver alla nyheter i version 13.2

Här kan du ladda ner en produktbroschyr över samtliga funktioner i WideQuick HMI/SCADA/PSIM

 

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

 

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, till exempel processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® Operator Panels/Boxes
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
  • Ethiris® NVRN Rack Solutions
  • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

Annons