Pressmeddelande

KENTIMA LANSERAR ETHIRIS VMS 15.2

Publicerad
Uppdaterad

Idag lanserar Kentima en ny version av Ethiris Video Management Software (VMS), en av marknadens kraftfullaste och mest avancerade mjukvaror för professionell videoövervakning. Vid utveckling av mjukvara har Kentima alltid fokus på hög IT-säkerhet, stabilitet och driftsäkerhet. Ethiris VMS 15.2 innehåller flera nya funktioner och lösningar som utökar den redan höga säkerheten.

Idag lanserar Kentima en ny version av Ethiris Video Management Software (VMS), en av marknadens kraftfullaste och mest avancerade mjukvaror för professionell videoövervakning. Vid utveckling av mjukvara har Kentima alltid fokus på hög IT-säkerhet, stabilitet och driftsäkerhet. Ethiris VMS 15.2 innehåller flera nya funktioner och lösningar som utökar den redan höga säkerheten.

Ethiris VMS används ofta i större anläggningar där kunderna ställer extra höga krav på säkerhet, prestanda och funktionalitet. Ethiris VMS från Kentima gör det möjligt att bygga upp avancerade klusterlösningar där flera Ethiris servrar kan samverka för att skapa ett säkert och redundant system för videoövervakning. Kentima har ett mycket starkt erbjudande inom videoövervakning och kan förutom Ethiris-mjukvaran leverera olika NVR-, NVC- och NVP-enheter samt kompletta Ethiris NVRN racklösningar avsedda för 1 000-tals kameror. Nedan följer några exempel på nyheter i Ethiris VMS version 15.2.

2FA-TVÅFAKTORSAUTENTISERING

Med stöd för 2FA höjer vi säkerheten ytterligare för att säkerställa att endast behöriga personer ges åtkomst till systemet. Vid inloggning kräver Ethiris användarnamn och en engångskod som genereras av en autentiseringsapp i mobilen.

 

UTÖKAD SÄKERHET FÖR LÖSENORD

I den nya versionen får administratören av systemet möjlighet att via en flexibel metod bestämma styrka och komplexitet för lösenord som används i systemet.

 

INLOGGNING VIA ETHIRIS SDK MED 2FA

För att upprätthålla en hög säkerhet för hela systemet där Ethiris VMS används har vi infört möjligheten att skapa så kallade OAuth-token för valfria användare. På så sätt kan tvåfaktorsautentisering krävas för ett Ethiris-system även om andra system ansluter via Ethiris SDK.

 

FLYTANDE KAMERALICENSER ÄVEN FÖR UNIVERSAL

En nyhet i konceptet för Flytande kameralicenser är att det nu även finns tillgängligt för Universallicenser, nivå 6. På så sätt kan användaren försäkra sig om att kostnaden inte överstigen en viss bestämd nivå per månad.

 

FÖRBÄTTRINGAR I SKRIPT

Ethiris skriptfunktion ger systemintegratören ett ovärderligt verktyg och en stor konkurrensfördel jämfört med andra mjukvaror för videoövervakning. Den nya versionen innehåller nya skriptfunktioner som underlättar arbetet för systemintegratören med att skapa villkor som gör att systemet automatiskt visar video från relevanta kameror i ett popup-fönster när ett visst larm aktiveras i anläggningen.

ÖVRIGA NYHETER

Version 15.2 innehåller även flera andra viktiga nyheter.

 

För att få en bättre förståelse för alla nyheterna finns det möjlighet att ladda ner en broschyr som beskriver alla nyheterna i Ethiris VMS 15.2.

Här kan du ladda ner en broschyr som beskriver alla nyheter i version 15.2

Här kan du ladda ner en produktinformation som beskriver samtliga funktioner i Ethiris

 

Är du Partner till Kentima kan du enkelt och kostnadsfritt ladda ner den nya versionen via Partnersidorna, https://www.kentima.com/sv-SE/Partner.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, till exempel processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalité, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

 

Produktområden Kentima AB

  • WideQuick® HMI/SCADA Software
  • Oe Industrial Computers
  • WideQuick® Operator Panels/Boxes
  • Ethiris® Video Management Software
  • Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
  • Ethiris® NVRN Rack Solutions
  • WideQuick® PSIM Software

 

Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

Annons