Pressmeddelande

JSM Financial Group AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om MSEK 650

Publicerad

JSM Financial Group AB (publ) har framgångsrikt placerat ett icke-säkerställt obligationslån om MSEK 650. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter. Likviddag för obligationslånet kommer att vara 19 april 2017.

Intresset från både existerande och nya investerare var stor och emissionen stängde övertecknad. Såsom tidigare meddelats har innehavare i JSM Financial Groups existerande obligationslån erbjudits att byta sitt innehav i de existerande obligationslånen till det nya obligationslånet. I samband med likviddagen kommer det att meddelas i vilken omfattning erbjudandet utnyttjats.

Likviden från emissionen kommer att användas till att refinansiera existerande obligationslån och för allmänna företagsändamål. JSM avser att inom en överskådlig framtid förtidslösa existerande obligationslån till par.

JSM Financial Groups VD Martin Jönsson kommenterade emissionen:

”Vi är mycket nöjda över det fortsatta förtroendet från existerande investerare och det stora intresse nya investerare visat. Refinansieringen möjliggör det för bolaget att fokusera på affären och framtida tillväxt.”

JSM Financial Group avser att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholms reglerade marknad.

Arctic Securities Sweden har agerat finansiell rådgivare samt arrangör och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten: Martin Jönsson, CEOTelefon: +46 (0)70 565 65 50E-mail:   martin@jsmgruppen.com
Finansiell rådgivare:   Fredrik Edner, Head of Corporate Finance, Arctic Securities Sweden Telefon:   +46 (0)73 392 79 75.E-mail:   fredrik.edner@arctic.com 

Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CET den 7 april 2017.

Annons