Pressmeddelande

Intranät baserade på Omnia prisbelönas

Publicerad
Uppdaterad

Electrolux och Malmö stad har utsetts till Guld-vinnare inom ’Intranet and Digital Workplace Awards’ för sina respektive lösningar baserade på SharePoint och Omnia.

Electrolux och Malmö stad har utsetts till Guld-vinnare inom 'Intranet and Digital Workplace Awards' för sina respektive lösningar baserade på SharePoint och Omnia.

Sedan 2006 har den prestigefulla internationella utmärkelsen ’Intranet and Digital Workplace Awards’ delas ut till organisationer från olika länder. Efter en noggrann granskning av en oberoende expertjury utses flera månader senare ett antal pristagare som får en Guld- eller Silverutmärkelse. När årets vinnare nyligen tillkännagavs fanns två svenska organisationer på listan över pristagare i Guld-kategorin, vitvarujätten Electrolux och den innovativa kommunen Malmö stad.

Malmö stad uppmärksammas för sitt arbete med att att lyfta en redan framgångsrik lösning, KomIn, till nästa nivå. Utgångspunkten för arbetet har varit en genomgripande effektkartläggning och arbete med att anpassa lösningen efter organisationens strategiska mål. Inom projektet har man bland annat förbättrat informationsarkitektur, vidareutvecklat gränssnitt, anpassat applikationer tillgängliga inom lösningen och säkerställt att man kan följa upp användande och interaktioner på ett bättre sätt.

Electrolux tilldelas utmärkelsen för sitt arbete med koncernens globala intranät, eGate, och speciellt omnämns arbetet med att involvera användare tidigt i processen. Man etablerade tidigt en grupp av ’Early adopters’ som varit med under hela projektet och bidragit med avgörande feedback och förbättringar längs vägen. Även idag, snart ett år efter lanseringen, är denna grupp fortfarande aktiv och tillför fortsatt värdefulla tips på hur intranätet kan utvecklas ytterligare. Juryn pekar också på förbättrad informationsarkitektur, flerspråksstöd och innovativt innehåll kring till exempel ett uppslagsverk över facktermer och poster om nyanställda eller personal i nya roller. Dessutom får man beröm för lösningens omfattande personalisering avseende bland annat nyheter och funktionen ”My Stuff”.

Båda pristagarna har använt SharePoint och Omnia som plattform för sina lösningar.

Anders Fagerlund, ansvarig för erbjudandet kring Omnia, kommenterar:

– Båda pristagarna har drivit projekt som planerats och genomförts på ett exemplariskt sätt. Man har haft koll sitt nuläge och vad som bör förbättras för att ännu bättre uppfylla såväl användares behov som organisationens mål. Man har involverat användare i ett tidigt skede, investerat i relevant innehåll och varit noga med att mäta hur det går – ett mönster som andra organisationer kan ta fasta på vid kommande intranätinitiativ.

– Vi ser att man i båda fallen har nyttjat Omnia för att implementera sin informationsarkitektur och säkerställt en personaliserad upplevelse för användare på ett utmärkt sätt. Vi är väldigt glada för att Omnia uppmärksammas i dessa sammanhang, vilket visar på vilket värde som produkten kan addera till lösningar baserade på Microsoft 365 och SharePoint.

Anders Fagerlund, marknadsansvarig Omnia, anders.fagerlund@omniaintranet.com

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, London och Ottawa. Totalt är cirka 255 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl egna mjukvaruprodukter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Solutions Partner inom fyra områden.

Annons