Pressmeddelande

Förvärvar tolv fastigheter för livsmedelshandel i Skåne och Blekinge av Coop

Publicerad

Pressmeddelande
Stockholm den 15 maj 2023

Svenska Handelsfastigheter förvärvar tolv fastigheter för livsmedelshandel av Coop Syd. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 16 500 kvm med ett hyresvärde om 24,6 Mkr, inklusive tillägg. Fastigheterna ligger i norra Skåne och Blekinge och är fullt uthyrda, varav 95 procent hyrs av Coop i tio år från tillträdet.

Fastigheterna är i gott skick och flertalet är byggda eller har uppgraderats löpande under de senaste tio åren.

”Dagligvarubutikerna ligger i strategiskt bra mikrolägen för detaljhandel nära bostadsområden med bra kommunikationer. Det är ett samlat bestånd med en stabil hyresgäst vilket gör att det passar väl in i vår portfölj med dess långsiktiga horisont. Vi ser även förvärvet som en del i vårt samarbete med Coop Syd och i deras fortsatta utveckling och expansion”, säger Jöran Rydberg, transaktionschef vid Svenska Handelsfastigheter.

Affären innebär att andelen livsmedelshandel ökar från 53 till 54 procent av Svenska Handelsfastigheters totala portfölj.

Rådgivare till köparen var Wigge & Partners och till säljaren Cronholm & Partners samt KPMG.

Affären slutförs och tillträds i dag.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Thomas Holm, vd Svenska Handelsfastigheter
thomas.holm@handelsfastigheter.se    
070 – 943 68 00

Jöran Rydberg, transaktionschef
joran.rydberg@handelsfastigheter.se
070 – 797 14 75

Om Svenska Handelsfastigheter

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Till bolagets största ägare hör Kåpan Pensioner, Fjärde AP-fonden samt Länsförsäkringar Liv. Läs mer på www.handelsfastigheter.se

Annons