Pressmeddelande

Footway Group informerar om transaktion i bolagets aktie

Publicerad

Nyckelpersoner och styrelseledamöter i Footway Group har tillsammans med investerare förvärvat en betydande andel av bolagets aktier. Transaktionen omfattar totalt ca 8,8 miljoner aktier, och motsvarar ca 8,7% av aktiekapitalet och 10,4% av rösterna i bolaget.

Northzone, ett av Europas ledande riskkapitalbolag med nästan ett decennium av stöd till Footway Group, var säljare i denna transaktion. 

“Northzone har varit en vital och viktig partner i bolagets utveckling", säger Daniel Mühlbach, VD för Footway Group. “Northzone har bidragit med såväl kapital som många insikter och perspektiv, och också öppnat sitt fina nätverk för oss”, fortsätter Daniel Mühlbach.

“Försäljningen av vårt innehav i Footway är en del av Northzones process att stänga den specifika fond där Footway är ett innehav, och är ett naturligt steg i denna fonds livscykel då den närmar sig slutet av sin fastställda tidslängd”, säger Hans Otterling, Northzone. “Vi har uppskattat mycket att arbeta tillsammans med det drivna grundarteamet och övriga ägare i bolaget och har en stark tro på bolagets framtid”, säger Hans Otterling.

Trots att transaktionen omfattar en betydande andel av bolagets aktier, innebär den inte någon direkt påverkan på Footway Groups operativa verksamhet, strategiska riktning eller ledningsstruktur: Det är ett skifte av ägande där nyckelpersoner, styrelseledamöter och nya investerare visar sitt förtroende för bolagets framtid och sitt långsiktiga engagemang i Footway Group.

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Verksamheten bedrivs genom butikerna sportamore.com, thesolestory.com, heppo.com, caliroots.com, belapadel.com, racketnow.com, brandosa.com, runforest.com, footway.com, grandshoes.com, netlens.com och stayhard.com. Footway Group äger plattformen där samtliga 12 butiker delar på en gemensam infrastruktur. Syftet är att nyttja stordriftsfördelar i lager, kundsupport, logistik mm för att låta små och medelstora butiker konkurrera på en internationell marknad med stora aktörer. Plattformen servar idag 24 marknader. Footway Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors.

Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 27 november 08:00 CET.

Annons