Pressmeddelande

Fabeges aktie blir grön

Publicerad

Fabeges aktie har sökt och erhållit den gröna märkningen Nasdaq Green Equity Designation. Den gröna aktien redovisar transparent bolagets klimatpåverkan och syftet är att skapa synlighet för investerare som söker hållbara investeringar. 

För att uppfylla Nasdaqs kriterier för den gröna märkningen, Green Equity Designation, ska minst 50 procent av omsättningen och 50 procent av investeringarna anses vara grön och mindre än 5 procent av omsättningen vara knutna till fossilt bränsle.  Vid ansökan görs en kvalitativ bedömning av företagets efterlevnad i enlighet med Nasdaq Green Equity Principles av en granskare godkänd av Nasdaq. Fabege har granskats av S&P Global shades of green (tidigare CICERO Shades of Green).

Resultatet visar att 70 procent av hyresintäkterna, 62 procent av driftkostnaderna och 67 procent av investeringarna på Fabege klassificeras som gröna samt betyget ”excellent” med avseende på styrning, struktur och processer.

I S&P´s utvärdering ingår även en analys av hur förenligt bolagets verksamhet är med EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter. Granskning visar att uppskattningsvis 70 procent av hyresintäkterna, 61 procent av driftkostnaderna och 27 procent av investeringarna uppfyller taxonomins tekniska kriterier (taxonomy alignment).  Enligt granskningen möter Fabeges verksamhet taxonomins DNSH (Do No Significant Harm) kriterier, förutom i projektverksamheten där det idag råder osäkerhet kring hur en del av kriterierna ska tolkas.

  Fabege driver sedan länge ett dedikerat hållbarhetsarbete för att minska branschens klimatavtryck. Den gröna aktien är ytterligare ett bevis på att vi tar vårt hållbarhetsarbete på största allvar. Det underlättar för investerare att göra medvetna och hållbara val, säger Åsa Bergström, Vice VD samt ekonomi- och finanschef.

Fabege AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Annons